Căutare pe site

Șura Vasile

Şura VasileA activat în perioada: 20 noiembrie 1965 - 2015

S-a născut la data de 3 ianuarie 1937 în comuna Piatra, judeţul Orhei în familie de ţărani gospodari.

 

 

 

 

Studii

  • 7 clase a şcolii din satul natal cu menţiune (1944-1951);
  • Școala pedagogică (normală) din or. Orhei (1951-1955) cu menţiune, ce permitea dreptul de a prelungi studiile la o şcoală superioară.
  • A studiat şi a absolvit Institutul Pedagogic de Stat Ion Creangă  din or. Chişinău în anii 1955-1960 la specialitatea Fizica şi Bazele producerii. Ultimul an de studii cu frecvenţă redusă.

Activitatea profesională

  • Învăţător de fizică la şcoala medie din satul Başcalia, raionul Comrat (1959 – 1960);
  • Serviciul militar (1960 – 1962);
  • Tehnic – laborant în laboratorul de Fizică a semiconductorilor la Institutul de Fizică şi matematică A.Ş RSSM (1963 – 1965).
  • Din noiembrie 1965 asistent, lector superior, conferenţiar universitar la Catedra de Fizică a Institutului Politehnic din Chişinău (în prezent Universitatea Tehnică a Moldovei – 20.11.1965 – până în prezent).

Activitatea ştiinţifică

Doctorand la secţia cu frecvenţă redusă în laboratorul de Fizică  a semimetalelor, Institutul de Fizică al A. Ş. a RSSM. În 1985 a susţinut  teza de doctor în ştiinţe fizico – matematice.

Articole  ştiinţifice – 26;

Indicaţii metodice – 12.

În anii 1986-2000 a participat activ şi fructuos la organizarea şi petrecerea Olimpiadelor de Fizică: raionale, republicane şi unionale (1989) în echipele îndrumate şi conduse nemijlocit de profesorul  Mihai Marinciuc.

Pe parcursul mai multor ani a participat activ şi productiv în lucrul de orientare profesională a elevilor din raioanele îndepărtate ale Republicii Moldova. Cu autobuzul Politehnica înzestrat special s-a activat şi prin multe sate din regiunea  Cernăuţi.

Conferenţiarul universitar Vasile Şura şi-a perfecţionat  permanent activitatea, nivelul ştiinţific  şi metodic aflându-se la cursuri de perfecţionare la MIFI (Moscova în 1972 ), Institutul Politehnic din Leningrad (1986), la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava (1993).