Căutare pe site

Dumitru Țiuleanu

Dumitru Ţiuleanu Activează din 1989

Doctor în ştiinţe fizico-matematice din 1975; Conferenţiar cercetător din 1979; Doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice din 1988; Profesor Universitar din 1992. La UTM activează din 1989 (şef de catedră — 1989 - 1999, profesor universitar — 1999 - prezent ). Publicaţii — 194, inclusiv: monografii — 3; manuale — 2; brevete de invenţie / patente – 17, articole de sinteză în reviste internaţionale - 4; articole în reviste cu factor de impact – 43; Director (conducător ştiinţific) a 16 proiecte internaţionale şi naţionale de cercetare. Profesor invitat la Universitatea Bundeswehrului (Munchen, Germania), 1995 - 2006; Membru al Consiliului editorial al Editurii: International Science Transactions (IST) Press, Canada, (http://www.istpress.com/editorialBoard)., revistele: Environmental Systems - Theory and Applications; ISSN 1913-8806; Renewable and Sustainable Energy; ISSN 1916-2391; Membru al Colegiului de redacţie al revistei internaţionale: Journ. Optoelectronic and Biomedical Materials", (http://www.chalcogen.infim.ro/jobm); ISSN 2066 – 0049; Indicile Hirsh (h – index) - 11.

Sub conducerea Prof. univ. Dumitru Ţiuleanu la catedră a fost fondată direcţia ştiinţifică: "Cercetarea proprietăţilor fundamentale ale semiconductorilor calcogenici necristalini şi aplicarea lor în micro şi nanoelectronică". În procesul dezvoltării acestei direcţii de cercetare au fost create laboratoare ştiinţifice şi implicaţi în cercetare studenţi, masteranzi şi doctoranzi ai UTM. Au fost susţinute următoarele teze de doctor.

Pentru informaţie suplimentară accesaţi aici.