Căutare pe site

Ciobanu Marina

Ciobanu MarinaActivează din 2005.

Lector universitar

S-a născut la 21 noiembrie 1980 în satul Marinici, raionul Nisporeni. În 1999 a absolvit Liceul Teoretic “Boris Cazacu” din raionul Nisporeni. În anul 2004 a absolvit Universitatea de Stat din  Tiraspol, Facultatea Fizică și Matematică, iar în anul 2008 finisează studiile de masterat la acceeași universitate. În perioada: 01.11.2013 – 01.11.2016 face studii de doctorat în cadrul Școlii Doctorale “Știința Calculatoarelor, Electronică și Comunicații”, Universitatea Tehnică a Moldovei,  specialitatea: 134.01 - Fizica și tehnologia materialelor.  Își începe activitatea din 2002,  ca profesor de matematică în  Școala Medie de Cultură Generală din satul de baștină, unde activează pînă în 2005.  În perioada 1.09.05 - 31.08.06 activează ca inginer coordinator la Catedra de Fizică a UTM. Din 1.09.06 activează ca lector asistent, iar  mai apoi ca lector universitar la aceeași catedră.  Din  1.07.14  activează ca colaborator ştiinţific în grupa Prof.  univ., dr. hab. Dumitru Țiuleanu. Pe întregul parcurs al activităţii a publicat 13 lucrări ştiinţifice şi 2 lucrări metodico-didactice.