Căutare pe site

Tamara Staruș

Tamara StaruşActivează din 1964

S-a născut la 26 aprilie 1940 în or. Şepetovka, regiunea Hmelniţk, Ucraina. În 1944 împreună cu familia s-a mutat în or. Camenca, iar apoi în or. Străşeni, RM. În 1957 a absolvit şcoala medie cu medalie de argint şi a iniţiat studiile la facultatea de fizică şi matematică a USM pe care a absolvit-o în 1962. A fost distribuită la serviciu în şcoala medie din or. Anenii Noi. În 1964 a fost angajată ca laborant superior la catedra de Fizică a UTM. În perioada 1966 – 1969 studiază în doctorantura UTM la specialitatea „fizica semiconductoarelor şi a dispozitivelor cu semiconductoare”. Din 1970 este asistent la catedră de fizică a semiconductoarelor şi a dispozitivelor cu semiconductoare. Din 1974 este angajată în funcţia de asistent. În această funcţie a fost realeasă din 1978 peste fiecare 5 ani. În 1980, 1985,1990 a realizat perfecţionări în institutul politehnic din Sanct-Petersburg. A publicat 16 lucrări ştiinţifice şi un brevet de invenţie. Din 1996 până în 2017 a lucrat prin contract la catedra de Fizică a UTM.