Căutare pe site

Ana Sanduța

Ana SanduțaA activat din 2012

S-a născut la 30 iulie 1989 în sat. Ciobalaccia, r-nul Cantemir. În anul 2008 a obţinut Diploma de Bacalaureat la Liceul ”Nicolae Mihai” din satul natal. În 2012 a absolvit Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în Chişinău, Facultatea Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale, Specialitatea - Fizică şi Informatică. Din 2013 îşi face studiile de masterat la Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Facultatea Ştiinţe Exacte, Specialitatea - Fizică. Din anul 2012 până în 2016 a activat ca tehnician categoria I la Catedra de Fizică a Universităţii Tehnice.

Lista lucrărilor ştiinţifice

  • A. Sanduţa, S. S. Rusu, V. Z. Tronciu. „Comunicarea optică bazată pe haos cu ajutorul laserelor semiconductoare cu cavitate de aer”. Akademos. Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă. Nr. 1 (32) 2014, pp. 54 - 60. Chişinău, 17 martie 2014. ISSN 1857-0461. Editat la Tipografia AŞM.

Participări la conferinţe

  • A. Sanduţa, S. S. Rusu, V. Z. Tronciu. „Structural dynamics of quantum dots laser active medium and optical feedback”. A VII-a Conferința Internațională "Știința Materialelor și Fizica Materiei Condensate", MSCMP 16-19 septembrie, 2014 Chișinău, pp. 66;