Căutare pe site

Zinovia Leviţchi

Zinovia Leviţchi A activat în perioada: 1964 – 1990

S-a născut în 1929 în or. Chişinău. În 1949 a absolvit şcoala medie Nr. 2 şi a fost înmatriculată la facultatea de fizică şi matematică a USM. A absolvit facultatea în 1957 la specialitatea "fizica teoretică". în perioada 1957-1960 a lucrat ca profesor de fizică şi matematică în şcoala medie din s. Izvoare, r-nul Orhei. În perioada1960-1964 este laborant, apoi laborant superior la catedra de fizică experimentală a USM. În 1964 a fost angajată în funcţia de asistent la catedra de Fizică a institutului politehnic din Chişinău, iar din 1966 - în funcţia de lector superior. Din 1974 a cercetat prin metode rentgenografice unii compuşi ai cobaltului şi plumbului publicând 3 articole ştiinţifice. A elaborat şi publicat 14 îndrumare metodice. În ianuarie 1990 a plecat la pensie.