Departamentul Fizica

Sunteţ aici: Acasa / Din istoria departamentului Fizica/ Tatiana Oloinic


Tatiana Oloinic

Lector universitar
Data, anul naşterii: 11 august 1987
Locul naşterii: or. Şoldăneşti.

Educaţie şi formare


» 2015-2018: studii de doctorat la Universitatea Tehnică a Moldovei. Specialitatea: Fizica-matematică.
» 2010-2012: studii de masterat la Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Facultatea Fizică. Specialitatea-Fizică.
» 2006-2010: studii de licenţă la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Fizică. Specialitatea - Fizica Teoretică.

Experienţă Profesională:


» 2018-prezent: lector universitar, Departamentul Fizica, Universitatea Tehnică a Moldovei.
» 2017-2018: cercetător ştiinţific stagiar, inginer cat. I, Departamentul Fizica, Universitatea Tehnică a Moldovei.
» 2016-2017: specialist documentaţie studii, Direcţia Doctorat şi Postdoctorat, Universitatea Tehnică a Moldovei.
» 2009-2016: profesor de fizică, Liceul Teoretic “M. Eminescu”, or. Chişinău.

Premii şi distincţii:


» Anul 2017: Bursa de excelenţă a Guvernului, anul de studii 2017-2018.

Activitatea în proiecte de cercetare:


1. 2015-2018: cercetător ştiinţific stagiar, Proprietăţile termoelectrice şi optice ale materialelor nanostructurate şi dispozitivelor cu puncte cuantice, Universitatea Tehnică a Moldovei.
2. 2015-2017: cercetător ştiinţific stagiar, STCU-5393, Dinamica complexă a laserelor cu puncte cuantice şi amplificatoarelor, Universitatea Tehnică a Moldovei.

          Total publicaţii – 19
          Articole în reviste internaţionale – 2
          Articole în culegeri de lucrări ale conferinţelor internaţionale – 8
          Alte publicaţii - 9