Departamentul Fizica

Sunteţi aici: Acasa / Componenţa departamentului / Personalul didactic


Lista profesorilor departamentului Fizica
Numele, prenumele Funcţia, titlul Activează din E-mail
Pîrţac Constantin


Şef Departament
Conferenţiar universitar, dr.


1997


constantin.pirtac@fiz.utm.md
Sanduleac Ionel


Coordonator program
general ”Mecanica Teoretică”
Сonferenţiar universitar
doctor
ionel.sanduleac@mt.utm.md
Tronciu Vasile


Profesor universitar,
doctor habilitat


1994


vasile.tronciu@fiz.utm.md
Țiuleanu Dumitru


Profesor universitar,
doctor habilitat


1989


dumitru.tiuleanu@fiz.utm.md
Andronic Silvia


Conferenţiar universitar, dr.
silvia.andronic@mt.utm.md
Balmuş Ion


Conferenţiar universitar, dr.
ion.balmus@fcim.utm.md
Chistol Vitalie


Conferenţiar universitar, dr.


1991


vitalie.chistol@astro.utm.md
Ciobanu Marina


Conferenţiar universitar, dr.


2005


marina.ciobanu@fiz.utm.md
Neaga Angela


Conferenţiar universitar, dr.


1987


angela.neaga@fiz.utm.md
Pîntea Valentina


Conferenţiar universitar, dr.


1998


valentina.pintea@fiz.utm.md
Rusu Alexandru


Conferenţiar universitar, dr.


1975


alexandru.rusu@fiz.utm.md
Rusu Spiridon


Conferenţiar universitar, dr.


1995


spiridon.rusu@fiz.utm.md
Rusu Vasile


Conferenţiar universitar, dr.
vasile.rusu@mt.utm.md
Țopa Mihail


Conferenţiar universitar, dr.
mihail.topa@mt.utm.md
Mocreac Olga


Lectoră universitară


2003


olga.mocreac@fiz.utm.md
Bernat Oxana


Asistentă universitară


2010


oxana.bernat@fiz.utm.md
Gutium Serghei


Asistent universitar


2011


serghei.gutium@fiz.utm.md
Pileţchi Natalia


Asistentă universitară


1996


natalia.piletchi@fiz.utm.md
Popovici Ana


Asistentă universitară


2006


ana.popovici@fiz.utm.md