1. Investigaţiile proprietăţilor structurilor electronice şi cristaline ale corpurilor solide (prof. univ., dr. hab. M. Vladimir, academician V. Moscalenco, prof. univ., dr. I. Samusi, conf. univ., dr. M. Rusanovschi, conf. univ., dr., N. Burbulea)
 2. Исследования степени отвердения термореактивных полимеров различными физическими методами, № 01850009047 (prof. uuniv., dr. I. Samusi, conf. univ., dr. R. Radu, conf. univ., dr. I. Stratan), 1985-1991
 3. Исследование воздействия физических факторов на свойства СВЧ наполненных полимерных композиций, № 01890046612 (prof. univ., dr. I. Samusi, conf. univ., dr. R. Radu, conf. univ., dr. I. Stratan), 1985-1991
 4. Исследование свойств припрегов в условиях радиационной сушки, № 97807253 (prof. univ., dr. I. Samusi, conf. univ., dr. R. Radu, conf. Univ., dr. I. Stratan), 1985-1991
 5. Elaborarea materialelor calcogenice fotosensibile şi a traductoarelor de radiaţie ultravioletă, UTM, (1991-1995) (prof. univ., dr. D. Ţiuleanu)
 6. Development of chalcogenide based gas sensors, BMBF, (Germania), 1996-1999
 7. Studiul stărilor electronice localizate ale solidului la interacţiunea cu mediul Ambiant, UTM (2001 – 2005) (prof. univ., dr. hab. D. Ţiuleanu)
 8. Chemical Sensors for Environmental Monitoring, Deutsche Zentrum fur Luft – und Raumfahrt (Germania) 2002 – 2004 (prof. univ., dr. D. Ţiuleanu)
 9. Physical processes in electronoc / superionic chalcogenide based , heterojunctions, Deutsche Forschungsgemenschaft (Germania), 2006 (prof. univ., dr. D. Ţiuleanu)
 10. Structuri şi materiale calcogenice noi pentru detectarea gazelor toxice AŞ RM, 2006 – 2010 (prof. univ., dr. hab. D. Ţiuleanu)
 11. Gas sensitivity and photoindused changes of multicomponent chalcogenide films, IFTT , (Bulgaria – AŞ RM) , 2009-2011 (prof. univ., dr. D. Ţiuleanu)
 12. Investigaţiile corelaţilor electronice puternice şi proprietăţilor neliniare a structurilor cu diferite topologii. (prof. univ., dr. hab. M. Vladimir, academician V. Moscalenco, conf. univ.,dr. V. Tronciu, conf. univ.,dr. P. Bardeţchi, conf. univ.,dr. S. Rusu, conf. univ.,dr. M. Macovei)(2001-2003)
 13. Studiul fenomenelor de coerenţă, exitabilitate şi corelaţii puternice în solide (prof. univ., dr. hab. M. Vladimir, academician V. Moscalenco, conf. univ., dr. V. Tronciu, conf. univ., dr. P. Bardeţchi, conf. univ.,dr. S. Rusu, conf. univ., dr. M. Macovei), (2004-2005)
 14. Teoria laserelor cu semiconductoare (lasere DFB, lasere de lumina albastra InGaN, lasere cu mediu active puncte cuantice, autopulsaţii, comutări optice, excitabilitate, chaos, comunicare optica, sincronizare) (conf. univ., dr. hab. V.Tronciu, conf. univ., dr. S. Rusu, lect. sup. C. Pirtac)
 15. Lasere semiconductoare cu mediu activ gropi şi puncte cuantice (conf. univ., dr. hab. V.Tronciu, conf. univ., dr. S. Rusu)
 16. Modelarea matematica și simulări numerice ale diodelor laser micro-integrate cu o cavitate exterioara (conf. univ., dr. hab. V. Tronciu, conf. univ., dr. S. Rusu)
 17. Electrodepozite nanometrice în calcogenuri superionice cuaternare pentru aplicare în elemente cu memorie nevolatilă (prof. univ., dr. hab. D. Ţiuleanu, lect. univ. O. Mocreac )