Denumirea tezei Titlul științific Autorul Anul susținerii tezei Instituția în care a fost susținută teza Conducătorul științific
Obţinerea şi studiul proprietăţilor fizice ale cristalelor sistemului Ga2Te3 – In2Te3 Dr. Camelia Muşinschi 1970 Institutul de fizică aplicată a A. Ş. a RM, Chişinău Vitalie Târziu
Obţinerea soluţiilor solide în sistemele CdS-In2S3 şi AgInS2-In2S3: studiul proprietăţilor fotoelectrice şi optice Dr. Claudia Şerban 1974 Institutul de fizică aplicată a A. Ş. a RM, Chişinău Sergiu Rădăuţan
Дуффузионное распределение примесных атомов в кремнии и германии и некоторые аспекты их миграции под влиянием подпорогового облучения Dr. Ion Nistiriuc 1976 Физико-технический институт им. А. И. Иоффе АН СССР Б. И. Болтакс
Р.Ш.Малкович
П.П.Серёгин
Efecte cinetice în sisteme de purtători de sarcină, excitoni şi biexcitoni de înaltă densitate în semiconductoare Dr. Alexandru Rusu 1980 Institutul de fizică aplicată a A. Ş. a RM, Chişinău S. A. Moscalenco
P. I. Hadji
Proprietăţile fizico-chimice şi electro-fizice a compuşilor TlSbTe2, TlBiTe2 şi a aliajelor lor cu teluridul de plumb Dr. Vasile Şura 1985 Institutul de fizică aplicată a A. Ş. a RM, Chişinău N. Popovici
Рекомбинационные явления в монокристаллах тиогаллата кадмия и двойных сульфидов цинка и индия при электронном возбуждении Dr. Anatolie Maciuga 1986 Institutul de fizică aplicată a A.Ş. a RM, Chişinău
Proprietăţile fizico-chimice şi electro-fizice a aliajelor în sistemele TlSbSe2 – TlBiSe2 şi Tl(Sb,Bi)Se2 – PbSe Dr. Alexandru Ciobanovschi 1988 Institutul de fizică aplicată a A. Ş. a RM, Chişinău N. Popovici
Teoria câmpului self-consistent a sticlelor de spin, clastere şi cvadrupolare şi a aliajelor supraconductibile Dr. hab. Mihai Vladimir 1991 Universitatea “Ivano-Franco”, Lvov, Ucraina V. A. Moscalenco
Fenomene de transport în bicristale de Bi şi aliaje Bi-Sb Dr. Vitalie Chistol 2005 Institutul de fizică aplicată a A. Ş. a RM, Chişinău T. Munteanu
Dr. hab. Vasile Tronciu 2013
Dr. Valentina Pântea 2013