li. Verificarea experimentală a legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe un uluc înclinat

1c. Verificarea experimentală a teoremei despre variaţia energiei cinetice a unui corp supus acţiunii forţei elastice pe un plan orizontal

2c. Verificarea principiului fundamental al dinamicii mişcării de translaţie la mişcarea unui cărucior pe planul înclinat

3c. Verificarea principiului fundamental al dinamicii la mişcarea de translaţie a unui cărucior pe un plan orizontal

4c. Verificarea principiului fundamental al dinamicii mişcării de rotaţie, determinarea momentului de inerţie al diferitor corpuri

5c. Verificarea experimentală a principiului fundamental al dinamicii mişcării de rotaţie şi a teoremei despre mişcarea centrului de masă

6c. Verificarea legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe planul înclinat

7c. Verificarea experimentală a teoremei lui Steiner cu ajutorul pendulului fizic

8c. Verificarea experimentală a teoremei lui Steiner cu ajutorul pendulului de torsiune

9c. Studiul oscilaţiilor amortizate

10c. Studiul oscilaţiilor pendulului fizic

11c. Studiul oscilaţiilor de torsiune şi determinarea modulului de forfecare

12c. Determinarea căldurii specifice a substanţelor lichide şi solide