li. Verificarea experimentală a legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe un uluc înclinat

1c. Verificarea experimentală a teoremei despre variaţia energiei cinetice a unui corp supus acţiunii forţei elastice pe un plan orizontal

2c. Verificarea principiului fundamental al dinamicii mişcării de translaţie la mişcarea unui cărucior pe planul înclinat

3c. Verificarea principiului fundamental al dinamicii la mişcarea de translaţie a unui cărucior pe un plan orizontal

4c. Verificarea principiului fundamental al dinamicii mişcării de rotaţie, determinarea momentului de inerţie al diferitor corpuri

5c. Verificarea experimentală a principiului fundamental al dinamicii mişcării de rotaţie şi a teoremei despre mişcarea centrului de masă

6c. Verificarea legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe planul înclinat

7c. Verificarea experimentală a teoremei lui Steiner cu ajutorul pendulului fizic

8c. Verificarea experimentală a teoremei lui Steiner cu ajutorul pendulului de torsiune

9c. Studiul oscilaţiilor amortizate

10c. Studiul oscilaţiilor pendulului fizic

11c. Studiul oscilaţiilor de torsiune şi determinarea modulului de forfecare

12c. Determinarea căldurii specifice a substanţelor lichide şi solide

1. Studiul legii fundamentale a dinamicii mişcării de rotaţie

2. Determinarea momentului de inerţie al volantului

2a. Determinarea momentului de inerţie al pendulului Maxwell

3. Determinarea momentelor de inerţie principale ale rigidului cu ajutorul pendulului de torsiune

3a. Determinarea momentului de inerţie al rigidului şi verificarea teoremei lui Steiner utilizând metoda oscilaţiilor de torsiune

4. Determinarea vitezei de zbor a glontelui cu ajutorul pendulului balistic de torsiune

5. Determinarea coeficientului de frecare interioară al unui lichid cu ajutorul viscozimetrului capilar

6. Determinarea coeficientului de frecare interioară şi al parcursului liber mediu al moleculelor unui gaz

7. Determinarea conductibilităţii termice a corpurilor solide

8. Determinarea raportului căldurilor molare ale gazelor Cp/Cv

9. Determinarea variaţiei entropiei într-un proces ireversibil

10. Polarizarea dielectricilor în câmp electric variabil. Studiul dependenţei permitivităţii seignettoelectricilor de temperatură

11. Determinarea componentei orizontale a inducţiei câmpului magnetic al Pământului

12. Studiul cîmpului magnetic al solenoidului

13. Studiul proprietăţilor feromagneticilor

14. Determinarea sarcinii specifice a electronului prin metoda magnetronului

15. Studiul mişcării oscilatorii al pendulului de torsiune

16. Studiul pendulului fizic

17. Studiul oscilaţiilor libere într-un circuit oscilant

18. Determinarea vitezei sunetului în aer

19. Studiul undelor sonore staţionare în coloana de aer

22. Studiul interferenţei luminii reflectate de la o lamă cu feţe plan paralele

23. Determinarea razei de curbură a unei lentile şi a lungimii de undă a luminii, folosind inelele lui Newton în lumină reflectată

24. Studiul difracţiei luminii pe obstacole simple

25. Studiul fenomenului de difracţie a luminii pe reţeaua de difracţie

26. Studiul polarizării radiaţiei laser. Verificarea legii lui Malus

27. Studiul polarizării luminii prin reflexie de la un dielectric

28. Studiul legilor radiaţiei termice. Determinarea radianţei energetice a corpurilor