Căutare pe site

Proiecte științifice

Activitatea ştiinţifică la catedră se desfăşoară în cadrul a două proiecte naţionale:

1. Tema nr. 106 b/s: "Lasere semiconductoare cu mediu activ gropi şi puncte cuantice - conducător ştiinţific conf. univ., dr. hab. V. Tronciu

2. Tema nr. 115  b/s: “ Electrodepozite  nanometrice  în calcogenuri superionice cuaternare pentru aplicare în elemente cu memorie nevolatilă „ - conducător ştiinţific prof. univ., dr. hab. D. Ţiuleanu)     

în cadrul proiectului internaţional

3. Modelarea matematica  şi simulări numerice ale diodelor laser micro-integrate cu o cavitate exterioara - conducător ştiinţific conf. univ., dr. hab. V. Tronciu.

precum şi în cadrul altor teme nefinanţate, dar de interes pentru colaboratorii catedrei. Una dintre astfel de teme este "Utilizarea tehnologiilor informaţionale în experimentul fizic didactic" - conducător ştiinţific conf. univ., dr. A. Rusu. În proiect participă lectorii superiori C. Pîrţac şi S. Gutium, precum şi conf. univ., S. Rusu. Pe parcursul ultimilor 5 ani pe această temă au fost publicate 26 lucrări ştiinţifico - metodice.

Proiectele coordonate de conf. univ., dr. hab. V. Tronciu se realizează în colaborare cu Universitatea Humboldt din Berlin, Institultul de Stocastica Weierstrass din BerlinUniversitatea Durham, Anglia, Universitatea din Kanazawa, Japonia, Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Științe al Republicii Moldova etc.