Departamentul Fizica

Sunteţ aici: Acasa / Din istoria departamentului Fizica/ Cebanovschi Alexandru


Cebanovschi Alexandru
A activat în perioada: 17.08.1964 - 8.11.1997

Cebanovschi Alexandru s-a născut la data de 21.06.1938 în or. Nisporeni, judeţul Lăpuşna.

STUDII


10 clase a şcolii medii din or. Nisporeni (1945-1955). În anii 1955-1960 a studiat şi absolvit cu menţiune Institutul Pedagogic de Stat Ion Creangă din or. Chişinău la specialitatea Fizica şi Bazele Producerii. Ultimul an de studii a fost absolvit cu frecvenţă redusă.

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ


» 1959 – laborant la Catedra de Fizică a Institutului Pedagogic de Stat din or. Chişinău;
» 1960 – laborant superior la Catedra de Fizică a Universităţii de Stat din Chişinău;
» 1963 – asistent la Catedra de Fizică a Universităţii de Stat din Chişinău;
» 1964 – asistent la Catedra de Fizică a Institutului Politehnic din Chişinău;
» 1970 – lector superior îî acelaşi Institut;
» 1988 – doctor în ştiinţe fizico-matematice, apoi conferenţiar universitar în cadrul UTM.

ACTIVITATEA ŞTIINȚIFICĂ


» 1964-1968 doctorand la secţia cu frecvenţă redusă;
» 1976-1988 – stagiar în cadrul laboratorului de Fizică a semimetalelor, Institutul de Fizică, Academia de Ştiinţe a Moldovei.
   Articole ştiinţifice – 21.
   Alexandru Cebanovschi fost un cadru didactic sever cu studenţii, dar totodată omănos şi principial.
   A îndeplinit un volum enorm de materiale referitoare la predarea materiei, diverse indicaţii metodice (12), materiale pentru examenele de admitere la UTM.
   A participat activ şi rodnic la pregătirea şi petrecerea olimpiadelor la fizică a elevilor: raionale, republicane, unionale (1989) care s-au petrecut la Chişinău.
   A fost menţionat cu titlu de veteran al muncii şi eminent al Învăţământului din Republica Moldova. Este, de asemenea, menţionat printre persoanele care au fondat nucleul corpului profesoral al Institutului Politehnic din Chişinău.