Departamentul Fizica

Sunteţi aici: Acasa / Studii de licenţă / Info & referate pentru laboratoare


Info & referate pentru laboratoare

Departamentul de Fizică dispune de următoarele laboratoare didactice: 3-301, 3-302, 3-303, 3-304, 3-307, 10-421, 10-422, 10-423, 10-425 plasate în corpurile de studii Nr. 3 şi Nr. 10. Aceste laboratoare sunt destinate realizării de către studenţii UTM a lucrărilor de laborator cu scopul formării deprinderilor de efectuare a experimentelor fizice, precum şi însuşirii metodelor fundamentale de cercetare experimentală în fizică. Aceste scopuri sunt realizate prin efectuarea unui număr de lucrări determinat de planurile de studii ale diferitor specialităţi din lista lucrărilor de laborator. Lucrarea de laborator de iniţiere (li) şi lucrările 1c-12c sunt lucrări de laborator asistate de calculator.

La începutul lucrărilor de laborator studenţii se familiarizează cu cerinţele generale şi normele tehnicii securităţii muncii  în laboratoarele de fizică, efectuează lucrarea de laborator de iniţiere (Li): "Verificarea experimentală a legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe un uluc înclinat"  (în limba rusă: "Проверка закона сохранения механической энергии при скатывании шара с наклонной плоскости" ) şi perfectează referatul la această lucrare cu ajutorul unor softuri elaborate pentru achiziţia şi prelucrarea datelor experimentale.

Metodele de prelucrare a datelor experimentale sunt expuse în îndrumarul: "Prelucrarea datelor experimentale"  (în limba rusă: "Обработка экспериментальных данных" ). Calculul erorilor în lucrarea de iniţiere şi lucrările de laborator asistate de calculator se realizează prin metoda statistică, iar în celelalte lucrări se poate realiza prin metoda statistică la calculator sau printr-o metodă alternativă aproximativă (metoda logaritmilor ) în mod manual. În cazul procesării manuale a datelor experimentale se utilizează modelul referatului  la lucrarea efectuată. Conţinutul lucrărilor de laborator este expus în următoarele îndrumare de laborator:

 1. Lucrări de laborator la mecanică asistate de calculator,  2012.
  Лабораторные работы по механике с компьютерной обработкой данных,  2014.
 2. Lucrări de laborator la oscilaţii mecanice asistate de calculator,  2013.
  Лабораторные работы по механическим колебаниям с компьютерной обработкой данных,  2015.
 3. Mecanica. Fizica moleculară,  2010.
  Механика и молекулярная физика,  2012.
 4. Electromagnetism. Oscilaţii şi unde,  2012.
  Электромагнетизм. Колебания и волны,  2013.
 5. Optica ondulatorie. Fizica atomului. Fizica corpului solid,  2014.
  Волновая оптика. Физика атома. Физика твердого тела,  2015.
 6. Determinarea căldurii specifice a lichidelor şi solidelor,  2015.
  Определение удельной теплоемкости жидких и твердых тел,  2016.
 7. Studiul legii conservării momentului cinetic şi determinarea momentului de inerţie al volantului,  2016.
 8. Culegere de teste pentru admiterea la efectuarea lucrărilor de laborator la fizică,  2015.