Departamentul Fizica

Sunteţi aici: Acasa / Concursuri şi olimpiade / Concursul Marinciuc


Concursul de Fizică
"In memoriam Mihai Marinciuc"


Dragi participanţi ai Concursului "In memoriam Mihai Marinciuc" 2020

1. Concursul "In memoriam Mihai Marinciuc" 2020 se va desfăşura online pe 28.11.2020 începând cu orele 1000.
2. Până la această dată trebuie să vă asiguraţi accesul la internet, să aveţi calculator, pix care scrie albastru, hârtie şi dispozitiv pentru a fotografia sau scana rezolvările problemelor (telefon mobil, aparat de fotografiat, scaner).
3. Fiecare elev admis la concurs pe data de 28.11.2020 în intervalul 0945- 1000 va primi subiectele prin poşta electronică.
4. Împreună cu subiectele veţi primi şi un fişier care va conţine următorul tabel:
Nume, Prenume                                                                        
Clasa                                                                        
Liceul/Gimnaziul                                                                        
Localitatea                                                                        
Acest tabel trebuie completat (cine nu are posibilitatea să-l completeze electronic trebuie să-l scrie manual şi să-l fotografieze) înainte de începerea concursului. Acest fişier, după expirarea duratei concursului, va fi trimis împreună cu rezolvările problemelor. Numele acestui fişier va fi: numeprenumeclasa. De exemplu: cucosvasile11
5. Rezolvarea fiecărui subiect se va face aparte, neadmiţându-se amestecarea pe aceeaşi pagină a rezolvărilor câtorva subiecte. Pe fiecare pagină fotografiată/scanată, în colţul din dreapta de sus trebuie să fie indicat în chenar numărul subiectului şi clasa. De exemplu: Problema 1, cl.11.
Numele şi prenumele pe filele cu rezolvări nu trebuie să apară! Filele cu rezolvări vor fi fotografiate/scanate şi se vor crea fişiere cu următoarele nume: numeprenumeclasa_1, numeprenumeclasa_2, numeprenumeclasa_3. De exemplu: cucosvasile11_1, cucosvasile11_2, cucosvasile11_3. Dacă rezolvarea nu se încadrează pe o pagină, atunci în denumirea fişierului cu problema respectivă se mai adaugă litere. De exemplu: cucosvasile11_1a, cucosvasile11_1b.
6. Durata concursului va fi de 120 min. – până la 1200.
7. După expirarea celor 120 de min se acordă 15 min pentru fotografiere/scanare, precum şi pentru expedierea mesajului care trebuie să conţină obligatoriu fişierul cu tabelul completat, apoi celelalte fişiere fotografiate/scanate. Fiecare din aceste fişiere se va referi la rezolvarea unuia din subiectele lucrării. Toate pozele (fişierele) trebuie expediate într-un singur mesaj la adresa e-mail de la care aţi primit subiectele (va fi indicată şi în fişierul cu tabelul menţionat mai sus!)
8. Rezolvările trebuie să fie expuse citeţ cu explicaţii care să nu lase motive de mai multe interpretări. În afară de aceasta, rezolvările se vor realiza mai întâi în caz general şi numai după aceasta se vor utiliza datele numerice şi se vor realiza calculele numerice.
9. Mesajele expediate după orele 1215 nu vor fi acceptate!!!
10. Baremele de verificare vor fi publicate aproximativ la orele 1300 pe site-ul Departamentului de Fizică al UTM: http://fizica.utm.md/data/concurs_marinciuc.php
11. Rezultatele Concursului vor fi publicate la aceeaşi adresă a Departamentului pe data de 29.11.20 aproximativ la orele 900, iar deţinătorii locurilor I, II şi III vor fi aşteptaţi pentru premiere tot la această dată la orele 1400 în aula 6-2 din blocul de studii nr. 6, Chişinău, str. Studenţilor 9/7 (Sectorul Râşcani). Vor fi respectate toate prevederile anti-COVID. Masca este obligatorie.

Subiecte

Bareme

INVITAȚIE LA CONCURS

Stimaţi profesori, prieteni, elevi cu har pentru Fizică!

Avem onoarea să Vă adresăm invitaţia de a participa împreună cu elevii Dvs la realizarea ediţiei a X-a a Concursului de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc”, activitate cu caracter competitiv care se va desfăşura în cadrul Zilelor Marinciuc, organizate de Liceul Teoretic cu Profil Real ,,Mihai Marinciuc” şi Universitatesa Tehnică din Moldova.

Desfăşurarea Concursului de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc” va avea loc sâmbătă, 28 noiembrie 2020, în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, în regim online, preşedinte al Comitetului organizatoric fiind dl Viorel Bostan, rectorul Universităţii Tehnice, profesor, doctor habilitat, vicepreşedinţi dl Dinu Ţurcanu, prorector pentru informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare şi Spiridon Rusu, conferenţiar universitar, doctor în fizică.

La ediţia a X-a sunt invitaţi elevi din clasele a VI-a – XII-a din Republica Moldova, dotaţi cu interes şi aptitudini pentru fizică, cadre didactice care au colaborat cu regretatul Mihai Marinciuc la elaborarea subiectelor de concurs, la editarea manualelor şi culegerilor de fizică şcolară. Informaţia poate fi găsită pe site-urile: www.utm.md, www.fizica.utm.md, www.icarabc.md, pe paginile ,,Concursul de Fizică ,,In Memoriam Mihai Marinciuc”/facebook.com.

Activitatea are ca scop promovarea interesului pentru fizică, pentru performanţă, formarea unei imagini coerente despre învăţământul din Republica Moldova, cultivarea tinerei generaţii, atragerea atenţiei întregii comunităţi asupra problemelor copiilor apţi de performanţă în RM. Nu mai puţin importantă este intenţia de a identifica oportunităţi reale de colaborare eficientă între învăţământul secundar general şi instituţiile de învăţământ universitar în domeniul ştiinţelor reale.

Subiectele vor fi trimise fiecărui participant la adresa de email indicată în FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE în intervalul de timp 9.45 - 10.00. Premierea laureaţilor va avea loc la 29 noiembrie 2020 în aula 6-2 din blocul de studii nr. 6, Chişinău, str. Studenţilor 9/7. Ora începerii festivităţii de premiere va fi anunţată suplimentar.

Prin participarea Dvs acceptaţi rolul de promotor şi susţinător al activităţii de fizică competitivă, lucru ce va fi popularizat în rândul elevilor şi cadrelor didactice pasionaţi de fizică, în întreaga comunitate.

Termenul limită de înscriere (FORMULAR DE ÎNREGISTRARE) este data de 20 noiembrie 2020, ora 17.00. Prin intermediul email-ului concursul.marinciuc@fiz.utm.md precizaţi lista participanţilor la concurs.

Cu respect,
Tamara Curtescu-Marinciuc, prof., Asociaţia Obştească ,,ICAR”.
Spiridon Rusu, doctor conferenţiar, Universitatea Tehnică din Moldova, Preşedinte al Concursului
Gheorghe Gînju, director, LTPR ,,Mihai Marinciuc”.


Din motivul organizării Concursului în regim online Vă rugăm insistent să nu includeţi în oferta liceului/gimnaziului mai mult de 3 nume de la fiecare clasă.
Elevii înscrişi în afara tabelului din formularul de înregistrare nu vor fi admişi la concurs.
Data limită de recepţionare a ofertelor este 20 noiembrie.
Ofertele recepţionate după această dată nu vor fi analizate!!!

Subiecte

Bareme

INVITAȚIE LA CONCURS

Stimaţi profesori, prieteni, elevi cu har pentru Fizică!

Avem onoarea să Vă adresăm invitaţia de a participa împreună cu elevii Dvs la realizarea ediţiei a IX-a a Concursului de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc”, activitate cu caracter competitiv care se va desfăşura în cadrul Zilelor Marinciuc, organizate de Liceul Teoretic cu Profil Real, ,,Mihai Marinciuc” şi Universitatesa Tehnică din Moldova.

Deschiderea Concursului de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc” va avea loc sâmbătă, 30 noiembrie 2019, la Universitatea Tehnică din Moldova, Chişinău, bulevardul Stefan cel Mare şi Sfînt, nr.168, blocul 1 al UTM, preşedinte al Comitetului organizatoric fiind dl Viorel Bostan, rectorul Universităţii Tehnice, profesor, doctor habilitat, vicepreşedinţi dl Dinu Țurcanu, prorector pentru informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare şi Spiridon Rusu, conferenţiar universitar, doctor în fizică.

La ediţia a IX-a sunt invitaţi elevi din clasele a VI-a – a XII-a din Republica Moldova, dotaţi cu interes şi aptitudini pentru fizică, cadre didactice care au colaborat cu regretatul Mihai Marinciuc la elaborarea subiectelor de concurs, la editarea manualelor şi culegerilor de fizică şcolară. Loturile de elevi şi profesori însoţitori sunt aşteptaţi conform programului la Chişinău, bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.168, blocul 1.

Informaţia poate fi găsită pe site-urile: www.utm.md, www.fizica.utm.md, www.icar.md, pe paginile ,,Concursul de Fizică ,,In Memoriam Mihai Marinciuc”/facebook.com.

Activitatea are ca scop promovarea interesului pentru fizică, pentru performanţă, formarea unei imagini coerente despre învățământul din Republica Moldova, cultivarea tinerei generaţii, atragerea atenţiei întregii comunităţi asupra problemelor copiilor apţi de performanţă în RM. Nu mai puţin importantă este intenţia de a identifica oportunităţi reale de colaborare eficientă între învăţământul secundar general şi instituţiile de învăţământ universitar în domeniul ştiinţelor reale.

Inaugurarea activităţii şi premierea va avea loc la 30 noiembrie 2019. Înregistrarea va avea loc în intervalul de timp: 8.30 – 9.30. Inaugurarea activităţilor Concursului va avea loc la 9.30. Subiectele vor fi repartizate începând cu ora 10.00.

Prin participarea Dvs acceptaţi rolul de promotor şi susţinător al activităţii de fizică competitivă, lucru ce va fi popularizat în rândul elevilor şi cadrelor didactice pasionaţi de fizică, în întreaga comunitate.

Termenul limită de înscriere (FORMULAR DE ÎNREGISTRARE) este data de 25 noiembrie 2019, ora 17.00. Prin intermediul email-ului rusu@mail.utm.md precizaţi lista participanţilor la concurs.

Cu respect,
Tamara Curtescu-Marinciuc, prof., Asociaţia Obştească ,,ICAR”.
Spiridon Rusu, doctor conferenţiar, Universitatea Tehnică din Moldova, Preşedinte al Concursului
Gheorghe Gînju, director, LTPR ,,Mihai Marinciuc”.

Subiecte

Bareme

INVITAȚIE LA CONCURS

Stimaţi profesori, prieteni, elevi cu har pentru Fizică!

Avem onoarea să Vă adresăm invitaţia de a participa împreună cu elevii Dvs la realizarea ediţiei a VIII-a a Concursului de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc”, activitate cu caracter competitiv care se va desfăşura în cadrul Zilelor Marinciuc, organizate de Liceul Teoretic cu Profil Real ,,Mihai Marinciuc” şi Universitatesa Tehnică din Moldova.

Deschiderea Concursului de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc” va avea loc sâmbătă, 24 noiembrie 2018, la Universitatea Tehnică din Moldova, Chişinău, bulevardul Stefan cel Mare şi Sfînt, nr.168, blocul 1 al UTM, preşedinte al Comitetului organizatoric fiind dl Viorel Bostan, rectorul Universităţii Tehnice, profesor, doctor habilitat, vicepreşedinţi dl Sergiu Andronic, prorector pentru studii, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe tehnice şi Spiridon Rusu, conferenţiar universitar, doctor în fizică.

      Istoricul Concursului

La 26 noiembrie 2018 reputatul profesor Mihai Marinciuc ar fi împlinit vârsta de 80 de ani…

Acum şapte ani, la 26 noiembrie 2011, în Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” a avut loc I-a ediţie a acestui concurs de fizică, idee exclusivă a Grupului de iniţiativă a profesorilor de fizică din municipiul Chişinău, realizată de colegi şi discipoli ai Profesorului Mihai Marinciuc, de Asociaţia Obştească „ICAR”, Firma Xerox, director Tudor Acristinei, a Editurilor cu care a colaborat Domnul Profesor: „Știinţa”, director Gheorghe Prini, „Integritas”, director Gheorghe Nicolaev, Editura Liceum, director Iurie Miron, de Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, director adjunct, profesor de fizică, M. Potlog.

De-a lungul anilor Concursul ,,In memoriam Mihai Marinciuc” a fost găzduit de LT „Nicolae Iorga” (Ediţia I), Liceul Moldo-Turc „Orizont”, filiala Durleşti (Ediţiile II şi III), Liceul Teoretic cu Profil Real ,,Mihai Marinciuc” (Ediţia IV) şi de Universitatea Tehnică din Moldova (Ediţiile V, VI şi VII), instituţie prestigioasă în care a activat zeci de ani reputatul profesor.

Au sponsorizat Concursul Firma „Xerox Moldova”, director Tudor Acristinii, Editura „Ştiinţa”, director Gheorghe Prini, Editura „Integritas”, director Gheorghe Nicolaev, Asociaţia Obştească ICAR, unde a activat şi regretatul Domn Profesor Mihai Marinciuc, iar unele ediţii LT „Nicolae Iorga”, LT „Orizont”, Durleşti şi Universitatea Tehnică a Moldovei.

Cupa transmisibilă a Concursului de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc” se află pe parcursul ultimilor ani în Liceul Moldo-Turc „Orizont”, filiala Durleşti, discipolii căruia care au demonstrat performanţă prin elevii săi acumulând cel mai mare număr de medalii.

La ediţia a VIII-a sunt invitaţi elevi din clasele a VI-a – a XII-a din Republica Moldova, dotaţi cu interes şi aptitudini pentru fizică, cadre didactice care au colaborat cu regretatul Mihai Marinciuc la elaborarea subiectelor de concurs, la editarea manualelor şi culegerilor de fizică şcolară. Loturile de elevi şi profesori însoţitori sunt aşteptaţi conform programului la Chişinău, bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.168, blocul 1. Informaţia poate fi gasită pe site-urile: www.utm.md, www.fizica.utm.md, www.icar.md, pe paginile ,,Concursul de Fizică ,,In Memoriam Mihai Marinciuc”/facebook.com.

Activitatea are ca scop promovarea interesului pentru fizică, pentru performanţă, formarea unei imagini coerente despre învăţământul din Republica Moldova, cultivarea tinerei generaţii, atragerea atenţiei întregii comunităţi asupra problemelor copiilor apţi de performanăă în RM. Nu mai puţin importantă este intenţia de a identifica oportunităţi reale de colaborare eficientă între învăţământul secundar general şi instituţiile de învăţământ universitar în domeniul ştiinţelor reale.

Inaugurarea activităţii şi premierea va avea loc la 24 noiembrie 2018. Înregistrarea va avea loc în intervalul de timp: 8.30 – 9.30. Inaugurarea activităţilor Concursului va avea loc la 9.30. Subiectele vor fi repartizate începând cu ora 10.00.

Prin participarea Dvs acceptaţi rolul de promotor şi susţinător al activităţii de fizică competitivă, lucru ce va fi popularizat în rândul elevilor şi cadrelor didactice pasionaţi de fizică, în întreaga comunitate.

Termenul limită de înscriere (FORMULAR DE ÎNREGISTRARE) este data de 16 noiembrie 2018, ora 17.00. Prin intermediul email-ului rusu@mail.utm.md precizaţi lista participanţilor la concurs.

Cu respect,
prof. Tamara Curtescu-Marinciuc, Asociaţia Obştească ,,ICAR”.
dr. Spiridon Rusu, doctor conferenţiar, Universitatea Tehnică din Moldova, Preşedinte al Concursului
dr. Gheorghe Gînju, director, LTPR ,,Mihai Marinciuc”.

Subiecte

Bareme

Subiecte

Bareme

Subiecte

Bareme

Subiecte

Bareme

Subiecte

Bareme

Subiecte

Bareme

Subiecte