Departamentul Fizica

Sunteţ aici: Acasa / Concursuri şi olimpiade / Conferinţe/workshop la fizicå


WelcomeÎnchiderea Conferinţei Internaţionale „Amorphous and Nanostructured Chalcogenides (ANC-9)” la Universitatea Tehnică a Moldovei

La 04 iulie 2019 la Universitatea Tehnică a Moldovei şi-a încheiat lucrările cea de a IX ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Amorphous and Nanostructured Chalcogenides (ANC-9)”, organizată prin cooperare cu Institutul Naţional de Fizică a Materialelor (România) şi Institutul de Fizică Virtuală (România). Conferinţa ANC-9 este dedicată fondatorului Şcolii de studiu a materialelor semiconductoare ne cristaline în Republica Moldova, regretatului Academician Andrei Andrieş, fost preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei între anii 1989-2004.

Membrul corespondent al AŞ RM, profesor universitar la UTM, dr. hab. Dumitru Țiuleanu a prezentat o informaţie succintă despre mersul şi rezultatele Conferinţei, a menţionat că la conferinţă au fost prezentate şi discutate 13 referate plenare, 11 rapoarte verbale şi 35 postere ale savanţilor din circa 20 ţări ale lumii, a evidenţiat cele mai importante probleme fundamentale şi aplicative abordate pe parcursul desfăşurării conferinţei şi a reamintit că lucrările prezentate vor publicate în reviste ştiinţifice internaţionale cu factor de impact: Physica Status Solidi (basic research) şi Chalcogenide Letters.

Mai apoi, din numele Comitetului de organizare, tuturor participanţilor le-au fost înmânate Certificate de participare la ANC-9.
Conferința s-a încheiat cu realizarea unei Poze comune de Conferință .Colocviul Internaţional de Fizică

Bine ai venit!

Cea de-a XXII-a ediţie a Colocviului Internaţional de Fizică „Evrica! – Cygnus – Fizica şi tehnologiile moderne“ va avea loc la Chişinău în perioada 25-27 august 2016 şi va avea drept temă principală „Fizica şi tehnologiile moderne“.

Locul desfăşurării: UTM, corpul de studii nr. 3, str. Studenţilor 7.