Departamentul Fizica

Sunteţi aici: Acasa / Formare continuă / Prima promoţie


Profesorii de fizică ai UTM – dascăli care inspiră

Cursurile de formare continuă organizate în premieră de Departamentul Fizica al Universităţii Tehnice a Moldovei (şef Departament: prof. univ., dr. hab. Vasile TRONCIU) pentru profesorii de fizică şi astronomie din diferite licee din republică au prefaţat într-un fel anume campania de admitere din acest an.

Dincolo de cunoştinţele actualizate în contextul noilor tendinţe în domeniu, profesorii liceeni au remarcat măiestria şi vocaţia profesorilor UTM de a descifra ABC-ul acestei discipline prin metode unice de predare, au apreciat instalaţia de laborator, culegerea de lucrări de laborator elaborată de către profesorii Departamentului Fizica al UTM, şi, într-un fel aparte au menționat „fenomenul fraţilor Rusu” – conferenţiarii universitari, doctorii în ştiinţe Spiridon şi Alexandru RUSU, care s-au bucurat de un respect şi aprecieri aparte din partea profesorilor care au frecventat aceste cursuri. Este dovada că fizica, astronomia, la fel ca şi matematica şi alte discipline de profil real, pe care se axează în principal studiile în inginerie, aici, la UTM, ajung la inima fiecăruia.

Ludmila BULHAC, Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”, inspector, Direcţia Generală Educaţie, Cultură, Tineret şi Sport, mun. Chişinău:
– De-a lungul anilor am participat la o sumedenie de cursuri de calificare/perfecţionare, însă ciclul de prelegeri pe care am avut marele prilej să-l audiem aici a deschis pentru noi această Universitate ca pe o carte din care doreşti să înveţi şi să tot înveţi. Dincolo de profesionalismul profesorilor UTM ne-a frapat în special relaţia interpersonală pe care profesorii UTM au etalat-o faţă de noi – ai lor colegi din licee. Este aceeaţi apropiere pe care noi încercăm să o avem cu elevii noştri. Dincolo de materia de studiu pe care o preluăm de aici, vom lua cu noi şi apropierea, omenia cu care ne-aţi dăruit. Nu aţi afişat nici pe o clipă că sunteţi profesori universitari, cercetători ştiinţifici, că aţi fi cu o treaptă mai sus decÎt noi, dimpotrivă ne-aţi vorbit de la egal la egal şi vă mulţumim pentru aceasta.

Ştefan MURA, profesor de fizică, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Chişinău:
– Am participat şi eu la multe cursuri de perfecţionare, organizate de alte instituţii, şi îmi permit să fac o remarcă: există profesori între profesori, cu grade şi titluri diverse, dar nimic nu e mai presus în procesul de predare decÎt metoda prin care trezeşti interesul discipolilor şi expresia propriei atitudini faţă de materia de studiu. Aici, la UTM, am descoperit că profesorii universitarii îmbină în mod fericit plăcerea de a preda în faţa unui auditoriu select şi cea de a oferi un suport profesorilor din şcoli, reieşind tocmai din experienţa de lucru cu studenţii veniţi mai ieri din şcoli. De altfel, eu mereu am fost conştient de faptul că pregătesc viitori studenţi pentru UTM – le recomand mereu tinerilor să-ţi continue studiile la Universitatea Tehnică, fiind conştient de faptul că aici vor face carte pentru o viaţă, că studiile în inginerie le vor deschide multiple oportunităţi pentru viitoarea lor carieră. Totodată, mă tot întrebam: ce le pot oferi eu, ca profesor, pentru a-i pregăti pentru următoarea treaptă Şi ă că eu însumi am venit să învăţ din banca acestei prestigioase instituţii! Vă mulțumesc!

Galina LUPANCIUC, profesor de fizică ţi robotică, Liceul Teoretic „M. Grecu”, Chişinău:
– A fost un schimb de experienţă foarte util, programul a fost bine organizat, orientat spre a ne motiva spre instruirea tinerei generaţii, iar profesionalismul profesorilor care ne-au predat la cursuri ne va inspira de acum încolo şi pe noi ca să avem o atitudine modernă faţă de procesul de predare.

Svetlana TIHII, IP Liceul Teoretic „Hyperion”, Chişinău:
– Disciplina de astronomie se predă de ani buni în şcoală, dar este pentru prima data când se organizează cursuri de perfecţionare şi pentru profesorii care predau această disciplină de studii. Suntem extrem de recunoscători Departamentului Fizica din cadrul UTM şi implicit conf. univ., dr. Vitalie CHISTOL pentru prelegerile extraordinare despre sfera cerească, sistemul solar, modelele cosmologice actuale, noua clasificare a planetelor şi rezultatele recente în cercetarea spaţiului cosmic apropiat şi îndepărtat şi contribuţia astronomiei şi astrofizicii în formarea la elevi a concepţiei despre natură şi Univers. Vrem să le transmitem tuturor profesorilor-organizatori care au avut grijă să ne ofere acest suport didactic foarte important, e un lucru mare, deosebit de necesar şi vă rugăm să-l continuaţi! Din partea tuturor profesorilor, care am avut onoarea (iar pentru noi a fost într-adevăr o onoare!), vă rugăm să primiţi mulţumirile şi plecăciunile noastre!

Unii profesori, aflaţi în pragul pensionării, au menţionat că aceste cursuri de perfecţionare ar putea fi ultimele în cariera lor didactică. Cu atât mai mult preţ pun pe ele! De la înălţimea vârstei şi a carierei au menţionat că anume aşa trebuie predate materiile în şcolile de orice nivel: pentru termenii complecşi să se găsească explicaţii simple – aceasta e măiestria unui profesor, aşa se construieşte predarea/comunicarea/relaţia profesor-discipol.

La rândul lor, profesorii UTM – conf. univ., dr. Spiridon RUSU, Alexandru RUSU, Vitalie CHISTOL, Angela NEAGA şi Maria VASILIEV, şef Departament Formare Continuă a cadrelor didactice, i-au îndemnat pe profesori să transmită spiritul acestor cursuri atât elevilor, cât şi colegilor lor, căci uşile UTM sunt mereu deschise pentru ei.