Physics Department

Sunteţ aici: Acasa / Concursuri şi olimpiade / Concursul Marinciuc


Concursul de Fizică
"In memoriam Mihai Marinciuc"

Subiecte

Bareme

INVITAȚIE LA CONCURS

Stimaţi profesori, prieteni, elevi cu har pentru Fizică!

Avem onoarea să Vă adresăm invitaţia de a participa împreună cu elevii Dvs la realizarea ediţiei a VIII-a a Concursului de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc”, activitate cu caracter competitiv care se va desfăşura în cadrul Zilelor Marinciuc, organizate de Liceul Teoretic cu Profil Real ,,Mihai Marinciuc” şi Universitatesa Tehnică din Moldova.

Deschiderea Concursului de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc” va avea loc sâmbătă, 24 noiembrie 2018, la Universitatea Tehnică din Moldova, Chişinău, bulevardul Stefan cel Mare şi Sfînt, nr.168, blocul 1 al UTM, preşedinte al Comitetului organizatoric fiind dl Viorel Bostan, rectorul Universităţii Tehnice, profesor, doctor habilitat, vicepreşedinţi dl Sergiu Andronic, prorector pentru studii, conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe tehnice şi Spiridon Rusu, conferenţiar universitar, doctor în fizică.

      Istoricul Concursului

La 26 noiembrie 2018 reputatul profesor Mihai Marinciuc ar fi împlinit vârsta de 80 de ani…

Acum şapte ani, la 26 noiembrie 2011, în Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” a avut loc I-a ediţie a acestui concurs de fizică, idee exclusivă a Grupului de iniţiativă a profesorilor de fizică din municipiul Chişinău, realizată de colegi şi discipoli ai Profesorului Mihai Marinciuc, de Asociaţia Obştească „ICAR”, Firma Xerox, director Tudor Acristinei, a Editurilor cu care a colaborat Domnul Profesor: „Știinţa”, director Gheorghe Prini, „Integritas”, director Gheorghe Nicolaev, Editura Liceum, director Iurie Miron, de Liceul Teoretic „Nicolae Iorga”, director adjunct, profesor de fizică, M. Potlog.

De-a lungul anilor Concursul ,,In memoriam Mihai Marinciuc” a fost găzduit de LT „Nicolae Iorga” (Ediţia I), Liceul Moldo-Turc „Orizont”, filiala Durleşti (Ediţiile II şi III), Liceul Teoretic cu Profil Real ,,Mihai Marinciuc” (Ediţia IV) şi de Universitatea Tehnică din Moldova (Ediţiile V, VI şi VII), instituţie prestigioasă în care a activat zeci de ani reputatul profesor.

Au sponsorizat Concursul Firma „Xerox Moldova”, director Tudor Acristinii, Editura „Ştiinţa”, director Gheorghe Prini, Editura „Integritas”, director Gheorghe Nicolaev, Asociaţia Obştească ICAR, unde a activat şi regretatul Domn Profesor Mihai Marinciuc, iar unele ediţii LT „Nicolae Iorga”, LT „Orizont”, Durleşti şi Universitatea Tehnică a Moldovei.

Cupa transmisibilă a Concursului de Fizică „In Memoriam Mihai Marinciuc” se află pe parcursul ultimilor ani în Liceul Moldo-Turc „Orizont”, filiala Durleşti, discipolii căruia care au demonstrat performanţă prin elevii săi acumulând cel mai mare număr de medalii.

La ediţia a VIII-a sunt invitaţi elevi din clasele a VI-a – a XII-a din Republica Moldova, dotaţi cu interes şi aptitudini pentru fizică, cadre didactice care au colaborat cu regretatul Mihai Marinciuc la elaborarea subiectelor de concurs, la editarea manualelor şi culegerilor de fizică şcolară. Loturile de elevi şi profesori însoţitori sunt aşteptaţi conform programului la Chişinău, bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.168, blocul 1. Informaţia poate fi gasită pe site-urile: www.utm.md, www.fizica.utm.md, www.icar.md, pe paginile ,,Concursul de Fizică ,,In Memoriam Mihai Marinciuc”/facebook.com.

Activitatea are ca scop promovarea interesului pentru fizică, pentru performanţă, formarea unei imagini coerente despre învăţământul din Republica Moldova, cultivarea tinerei generaţii, atragerea atenţiei întregii comunităţi asupra problemelor copiilor apţi de performanăă în RM. Nu mai puţin importantă este intenţia de a identifica oportunităţi reale de colaborare eficientă între învăţământul secundar general şi instituţiile de învăţământ universitar în domeniul ştiinţelor reale.

Inaugurarea activităţii şi premierea va avea loc la 24 noiembrie 2018. Înregistrarea va avea loc în intervalul de timp: 8.30 – 9.30. Inaugurarea activităţilor Concursului va avea loc la 9.30. Subiectele vor fi repartizate începând cu ora 10.00.

Prin participarea Dvs acceptaţi rolul de promotor şi susţinător al activităţii de fizică competitivă, lucru ce va fi popularizat în rândul elevilor şi cadrelor didactice pasionaţi de fizică, în întreaga comunitate.

Termenul limită de înscriere (FORMULAR DE ÎNREGISTRARE) este data de 16 noiembrie 2018, ora 17.00. Prin intermediul email-ului rusu@mail.utm.md precizaţi lista participanţilor la concurs.

Cu respect,
prof. Tamara Curtescu-Marinciuc, Asociaţia Obştească ,,ICAR”.
dr. Spiridon Rusu, doctor conferenţiar, Universitatea Tehnică din Moldova, Preşedinte al Concursului
dr. Gheorghe Gînju, director, LTPR ,,Mihai Marinciuc”.

Subiecte

Bareme

Subiecte

Bareme

Subiecte

Bareme

Subiecte

Bareme

Subiecte

Bareme

Subiecte

Bareme

Subiecte