Departamentul Fizica

Sunteţ aici: Acasa / Studii de licenţă / Trusă de mecanică


Lucrări de laborator asistate de calculator

În ultimii ani la catedra de Fizică au fost elaborate (A. Rusu, C. Pîrţac) şi implementate un şir de lucrări de laborator având caracter de cercetare asistate de calculator 1c-12c . Aceste lucrări au fost concepute să urmeze caracteristicele esenţiale ale unei cercetări moderne: achiziţia datelor experimentale cu ajutorul senzorilor de către un aparat de măsură interfaţat calculatorului, transferul acestor date la calculator, preluarea lor de către calculator, prelucrarea datelor experimentale utilizând softuri create în acest scop. Softurile elaborate mai generează şi referatul  la lucrarea efectuată în care studentul trebuie să stabilească rezultatul sau rezultatele finale obţinute pentru diferite nivele de încredere şi să le analizeze formulând concluziile privind cercetarea realizată (vezi, de exemplu, referatul la lucrarea de iniţiere şi îndrumarul "Prelucrarea datelor experimentale"  sau "Обработка экспериментальных данных" ). Achiziţia datelor la efectuarea lucrării de iniţiere şi a lucrărilor 1c-11c se realizează cu ajutorul a unui sau doi senzori, după caz, ai cronometrului electronic interfaţat calculatorului (fig. 1).

Fig. 1. Cronometru electronic cu doi senzori, cablu COM şi bloc de alimentare

Utilizarea aparatelor de măsură interfaţate calculatorului şi a softurilor elaborate pentru achiziţia, preluarea şi prelucrarea datelor experimentale permite:

  1. Apropierea lucrărilor de laborator de o cercetare adevărată, ceea ce crează condiţii favorabile pentru formarea la studenţi a deprinderilor de efectuare a măsurărilor, de prelucrare a datelor, de evaluare a erorilor comise, de sistematizare şi generalizare a rezultatelor obţinute, precum şi la însuşirea mai profundă şi mai eficientă de către studenţi a metodelor de cercetare experimentală;
  2. Verificarea experimentală legilor şi relaţiilor fizice, stabilirea limitelor de aplicabilitate ale acestora, determinarea valorilor unor caracteristici ale corpurilor necesare în practică, ceea ce contribuie la însuşirea mai profundă de către studenţi a materiei studiate;
  3. Eficientizarea lucrului studentului la prelucrarea datelor experimentale şi perfectarea referatului la experienţa efectuată;
  4. Eficientizarea lucrului profesorului pentru atingerea obiectivelor lecţiilor de fizică.