Departamentul Fizica

Sunteţ aici: Acasa / Din istoria departamentului Fizica/ Alexandru Rusu


Alexandru Rusu
Activează din 1975, mai întâi la catedra de matematică, apoi din 1977 până
în prezent – la catedra de Fizică.

S-a născut la 4 februarie 1949 în satul Cuşmirca r. Şoldăneşti. În anul 1966 a absolvit şcoala medie din satul natal, iar în 1972 – Universitatea de stat din Chişinău la specialitatea „Fizica teoretică”. Doctorand la Institutul de Fizică Aplicată a AŞ din Moldova în perioada 1975 - 1979. Doctor în ştiinţe fizico-matematice – 1980. Tema tezei de doctor: "Efecte cinetice în sisteme de purtători de sarcină, excitoni şi biexcitoni de înaltă densitate în semiconductoare". La UTM activează din anul 1975 (în anii 1975 - 1977 - asistent la catedra de matematică, iar din 1977 - asistent, lector superior, conferenţiar, prodecan FIMET, şef al catedrei din 2009 - la catedra de Fizică). Publicaţii – 92, manuale, compendii – 6. Stagii: Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg, AŞ din Moldova. În perioada 1986 – 1989 a lucrat ca profesor de Fizică la Institutul tehnic militar din Havana, Republica Cuba. În perioada 1998 - 1999 a deţinut postul de viceministru al transporturilor şi comunicaţiilor.

Interesele din ultima perioadă sunt legate de aplicarea tehnologiilor informaţionale în experimentul fizic didactic, atât din ciclul preuniversitar, cât şi cel universitar. În acest domeniu:

     » A realizat o instalaţie unificată de laborator numită "Trusa de mecanică asistată de calculator"  ce permite efectuarea a circa 70 de experienţe de mecanică asistate de calculator. Calculele mărimilor fizice şi a erorilor acestora se realizează prin metoda celor mai mici pătrate pentru nivelul de încredere de 0,683, urmând ca elevii (studenţii) să analizeze manual şi alte nivele, precum şi intervalele corespunzătoare de încredere. Softurile elaborate în colaborare cu lect. sup. C. Pîrţac permit, de asemenea, generarea unui referat la lucrarea efectuată.

     » A realizat şi implementat în procesul de studii la catedră un şir de lucrări de laborator asistate de calculator. Textele acestor lucrări sunt publicate în îndrumarele: Lucrări de laborator la mecanică asistate de calculator şi Lucrări de laborator la oscilaţii mecanice asistate de calculator.

Pe parcursul anilor a publicat 112 de lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice.