Departamentul Fizica

Sunteţ aici: Acasa / Din istoria departamentului Fizica/ Claudia Şerban


Claudia Şerban
Activează din perioada: 1964 - prezent

S-a născut pe data de 22 decembrie 1938 în mun. Chişinău într-o familie de funcţionari. În anul 1956 a absolvit şcoala medie nr. 49 din mun. Chişinău cu medalia de argint. În acelaşi an îşi începe studiile la Universitatea de Stat din Chişinău, actualmente Universitatea de Stat din Moldova (USM). În 1961 a absolvit cu menţiune Facultatea de Fizică şi Matematică, secţia de Fizică şi e repartizată la uzina Vibropribor (mun. Chişinău) în calitate de inginer în Laboratorul de cercetări ştiinţifice nr. 2 şi se ocupa cu elaborarea şi perfecţionarea dispozitivelor galvanometrice pentru utilizarea acestora în condiţii de vibraţii. Activează în cadrul Laboratorului menţionat până în anul 1964, când este invitată şi angajată în rândurile corpului didactic în calitate de lector universitar (asistentă) la Catedra de Fizică a Institutului Politehnic din Chişinău (acum UTM), recent fondat de guvernarea de atunci. În cadrul Catedrei de Fizică, UTM activează continuu până în prezent timp de 50 de ani, urcând pe treptele de lector superior (1974–1976), conf.univ. interimar (1976–1980), conf.univ. (1980 – prezent).

În anul 1968, fiind admisă în doctorantura UTM, dna Claudia Şerban începe lucrul asupra tezei de doctor sub conducerea academicianului Sergiu Rădăuţanu. În 1974 cu brio susţine teza de doctor (candidat) în ştiinţe fizico-matematice cu tema ”Obţinerea soluţiilor solide în sistemele CdS–In2S3, AgInS2–In2S3 şi studiul proprietăţilor optice şi fotoelectrice ale acestora”. În baza analizei rezultatelor experimentale obţinute, dna Claudia Şerban a demonstrat că obiectele de studiu, posedând o sensibilitate majorată într-un larg interval de energii şi o rezistenţă sporită la radiţia ionizantă, pot fi utilizate pentru elaborarea dispozitivelor ce funcţionează în condiţii specifice, în care materialele tradiţionale nu pot fi folosite. Rezultatele activităţii ştiinţifice a dnei Claudia Şerban sunt reflectate în cele 47 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate şi comunicări la diverse întruniri ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Concomitent cu activitatea ştiinţifică dna Claudia Şerban întotdeauna a fost preocupată de munca didactică. Începând cu anul 1980, când ea a fost confirmată în calitate de conferenţiar universitar la Catedra de Fizică a UTM, eforturile sale au fost direcţionate asupra cercetărilor metodico-didactice. A elaborat şi ţine cursuri pe toate compartimentele fizicii generale pentru studenţii de la UTM. A participat la elaborarea îndrumărilor metodice pentru studenţii cu frecvenţă redusă. A publicat un şir (17) de lucrări ştiinţifico-metodice. A participat la organizarea olimpiadelor raionale şi republicane la fizică pentru studenţi şi liceeni. Este un traducător calificat a materialelor din domeniul fzicii generale din limba română în rusă. A tradus 7 manuale şcolare, 5 materiale didactice preuniversitare şi 3 – universitare. Pe parcursul anilor a absolvit facultăţile de perfecţionare profesională a Institutului de Inginerie Fizică din Moscova (МИФИ), a Institutului Politehnic din Leningrad (ЛПИ) şi a Universităţii de Stat din Moscova (MГУ). În prezent conferenţiarul universitar Claudia Şerban este un specialist de înaltă calificare în domeniul metodelor de predare a fizicii în instituţiile de învăţămÎnt preuniversitare şi universitare. Pentru munca conştiincioasă şi cu ocazia aniversării de 20 ani de la fondarea UTM conf.univ. Claudia Şerban a fost decorată cu medalia ”Veteranul muncii”.