Departamentul Fizica

Sunteţ aici: Acasa / Din istoria departamentului Fizica/ Constantin Pîrţac


Constantin Pîrţac
Activează din 1997

S-a născut la 3 iunie 1975, s. Bălăneşti, r-nul Nisporeni. În 1997 a absolvit Universitatea de Stat din Tiraspol, specialitatea fizică şi informatică. Din 1997 este angajat la catedra de Fizică a UTM în calitate de lector stagiar, asistent universitar, apoi de lector superior. Paralel cu activitatea didactică, din 2008 până în prezent activează şi în calitate de cercetător ştiinţific în laboratorul Proprietăţi Mecanice ale Materialelor "Iulia Boiarskaia" al Institutului de Fizică Aplicată, unde a absolvit doctorantura.

PARTICIPARE ÎN PROIECTE ŞTIINȚIFICE


» „Dezvoltarea unei metode de îmbunătăţire a proprietăţilor materialelor prin combinarea deformării plastice în volum şi la suprafaţă”, Proiectul CSŞDT 18.80013.16.02.01/ERA.Net, conducător - dr. hab. D. Grabco, anul 2018-2020. Rolul în cadrul proiectului-executant.

» „Corelaţia sinteza-microstructura-proprietăţi pentru materiale aluminofosfatice vitroase de volum cu aplicaţii în magneto-optică”, cod-13.820.05.20/RoF, proiect bilateral Moldova-România, conducător - dr. O. Şikimaka, anul 2013-2014. Rolul în cadrul proiectului-executant.

» „Proprietăţi mecanice ale materialelor vitroase fosfatice, dopate cu pământuri rare, utilizate în optoelectronică”, cod-10.820.05.21/RoF, proiect bilateral Moldova-România, conducător - dr. hab. D. Grabco, anii 2010-2012. Rolul în cadrul proiectului-executant.

PUBLICAȚII RELEVANTE


 1. Shikimaka O., Grabco D., Sava B. A., Elisa M., Boroica L., Harea E., Pyrtsac C., Prisacaru A., Barbos Z. Densification contribution as a function of strain rate under indentation of terbium-doped aluminophosphate glass. In: Journal of Materials Science, 2016, 51(3), p. 1409—1417. ISSN 0022-2461. doi 10.1007/s10853-015-9460-8.
 2. Shikimaka O., Burlacu A., Grabco D., Parvan V., Pyrtsac C., Ursaki V. Mechanical properties and Raman scattering investigation under indentation of CdGa2S4 and CdGa2Se4. In: Journal of Physics D: Applied Physics, 2016, 49(20), p. 205302-1—205302-10. ISSN 0022-3727. doi 10.1088/0022-3727/49/20/205302.
 3. Grabco D. Z., Pyrtsac K. M. and Shikimaka O. A. Mechanical properties of polycrystalline copper and single-crystal LiF initial components for composite system Cu/LiF. In: Surface Engineering and and Applied Electrochemistry, categoria A, 2016, 52(3), p. 233-241, ISSN 1068-3755, doi 10.3103/S1068375516030066.
 4. Grabco D. Z., Pyrtsak K. M., Ghimpu L. Z. and Volodina G. F. Mechanical properties of the coating/substrate composite system: Nanostructured copper films on a LiF substrate. In: Surface Engineering and Applied Electrochemistry, categoria A, 2016, 52(4), p. 319-333, ISSN 1068-3755, doi 10.3103/S1068375516040074.
 5. Pyrtsac C. Nanoindentation measurements of Cu films with different thicknesses deposited on a single crystalline Si substrtate. In: Petkov P., Tsiulyanu D., Kulisch W., Popov C. (eds) Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security. NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology, Springer, Dordrecht, 2015, p. 73-83, ISBN 978-94-017-9696-5, doi 10.1007/978-94-017-9697-2_8.
 6. Harea E. E., Aifantis K.E., Pyrtsac K. M. and Ghimpu L. Cyclic Nanoindentation for examination of the piezoresistivity and the strain-sensor behavior of indium-tin-oxide thin films. În: Petkov P., Tsiulyanu D., Kulisch W., Popov C. (eds) Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security. NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology, Springer, Dordrecht, 2015. p. 53-60, ISBN 978-94-017-9696-5, doi: 10.1007/978-94-017-9697-2_5.815.817.02.06A
 7. Croitor L., Grabco D. Z.; Coropceanu E. B., Pyrtsac C. and Fonari M. S. Structure and mechanical features of onedimensional coordination polymer catena-{(μ2-adipato-O,O′)-bis(pyridine-4-aldoxime)-copper(II)}. In: Crystengcomm, 2015, 17(12), p. 2450—2458. ISSN 1466-8033, doi 10.1039/c4ce02444c.
 8. Shikimaka O., Grabco D., Sava B. A., Elisa M., Boroica L., Harea E., Pyrtsac C., Prisacaru A. and Barbos Z. Densification contribution as a function of strain rate under indentation of terbium-doped aluminophosphate glass. In: Journal of Materials Science, 2015, 51(3), p. 1409-1417, ISSN 0022-2461, doi 10.1007/s10853-015-9460-8
 9. Croitor Lilia, Coropcean Eduard B., Chisca Diana, Baca Svetlana G., Jan van Leusen, Kogerler Paul, Bourosh Polina, Kravtsov Victor Ch., Grabco Daria, Pyrtsac Constantin and Fonari Marina S. Effects af Anion and Bipyridyl Bridging Ligand Identity on the Co(II) Coordination Networks. In: Crystal Growth & Design, 2014, 14, pg. 3015-3025, dx.doi.org/10.1021/cg500646r.
 10. Грабко Д. З., Пырцак К. М. и Гимпу Л. З. Специфика деформирования при динамическом индентировании структуры Сu/MgO, полученной методом магнетронного распыления. În: Вестник Томского государственного университета, Серия: естественные и технические науки, 2013, том. 18, вып. 4, с. 1796-1798, ISSN: 1810-0198.
 11. Грабко Д. З., Пырцак К. М. и Шикимака О. А. Отклик кристалла-подложки композитной структуры Cu/MgO на воздействие локальных нагрузок. În: Деформация и разрушение материалов, 2011, № 2, c. 37-45, ISSN: 1814-4632.
 12. Грабко Д. З. и Пырцак К. М. Специфика формирования дислокационных розеток в подложке при микроиндентировании структуры Cu/MgO. Prezentat la: Первые Московские чтения по проблемам прочности материалов, 1-3 декрабя 2009, Москва, Россия, c. 58.

ÎNDRUMARE METODICE


 1. Rusu A., Gutium S., Pîrţac C., Popovici A. Indicaţii metodice: Studiul legii conservării momentului cinetic şi determinarea momentului de inerţie al volantului. 2016, Chişinău, Editura Tehnica-UTM”.
 2. Руссу А., Пырцак К., Гутюм С., Шербан К., Попович А., Методические указания к лабораторному практикуму по физики: Проверка закона сохранения механической энергии при скатывании шара с наклонной плоскостию. 2016, Chişinău, Editura Tehnica-UTM”.
 3. Руссу А., Шербан К., Пырцак К., Гутюм С., Чобану М. Методические указания к лабораторному практикуму по физики: Определение удельной теплоемкости жидких и твердых тел. 2016, Chişinău, Editura Tehnica-UTM”.
 4. Руссу А., Руссу С., Пырцак К., Шербан К., Мокряк О. Методические указания к лабораторному практикуму по физики: Лабораторные работы помеханмческим колебаниям с компьютерной обработкой данных. 2015, Chişinău, Editura Tehnica-UTM”.
 5. Rusu A., Pîrţac C., Gutium S. Îndrumar de laborator la fizică: Verificarea legii conservării energiei mecanice la rostogolirea unei bile pe un uluc înclinat. 2015, Chişinău, Editura Tehnica-UTM”.
 6. Rusu A., Pîrţac C., Gutium S. Îndrumar de laborator la fizică: Determinarea căldurii specifice a lichidelor şi solidelor. 2015, Chişinău, Editura Tehnica-UTM”.
 7. Руссу А., Руссу С., Пырцак К., Шербан К., Мокряк О. Методические указания к лабораторному практикуму по физики: Лабораторные работы по механике с компьютерной обработкой данных. 2014, Chişinău, Editura Tehnica-UTM”.
 8. Руссу А., Руссу С., Пырцак К. Методические указания к лабораторному практикуму по физики: Оброботка экспериментальных данных. 2013, Chişinău, Editura Tehnica-UTM”.
 9. Rusu A., Rusu S., Pîrţac C. Îndrumar de laborator la fizică: Lucrări de laborator la oscilaţii mecanice asistate de calculator. 2013, Chişinău, UTM.
 10. Rusu A., Rusu S., Pîrţac C. Îndrumar de laborator la fizică: Lucrări de laborator la mecanică asistate de calculator. 2012, Chişinău, UTM.