Departamentul Fizica

Sunteţ aici: Acasa / Din istoria departamentului Fizica/ Dumitru Țiuleanu


Dumitru Țiuleanu
Activează din 1989

Dumitru Țiuleanu (în engleză – Tsiulyanu), născut la 7 noiembrie 1947 în satul Floriţoaia Veche, raionul Ungheni. A absolvit şcoala medie din satul vecin Cetireni (1965) şi Facultatea de Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat din Chiăinău (1970). Doctor în ştiinţe fizico-matematice (1975); doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice (1988), profesor universitar(1992), membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2017).

Din anul 1970 a activat la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei trecând toate treptele calificative, de la inginer până la colaborator ştiinţific coordonator. În anul 1989 a fost invitat la Universitatea Tehnică a Moldovei pentru a exercita funcţia de şef al catedrei de Fizică (1989–1999). În prezent activează în cadrul acestei catedre în funcţia de profesor universitar. În anii 1996-2006 este profesor invitat la Universitatea Bundeswehrului Munhen (Germania). Conducător de doctorat, a pregătit 5 doctori în ştiinţe fizico-matematice ori tehnică.

Publicaţii — 205, inclusiv: monografii — 5; manuale şi lucrări metodice — 7; brevete de invenţie şi patente ale Germaniei, Rusiei şi Republicii Moldova – 17; articole de sinteză în reviste internaţionale - 6; articole în reviste cu factor de impact – 51, citate de peste 570 ori. Indicile Hirsh (h – index) - 13. Director (conducător ştiinţific) a 16 proiecte internaţionale şi naţionale de cercetare. Deţinător al titlului onorific „Inventator al URSS”(1985). Membru al Consiliuliilor editoriale internaţionale, inclusiv: International Science Transactions (IST) Press, Canada, (http://www.istpress.com/editorialBoard); Journ. Optoelectronic and Biomedical Materials”, România (http://www.chalcogen.infim.ro) şi altele.

Sub conducerea Prof. univ. Dumitru Țiuleanu la catedră a fost fondată direcţia ştiinţifică: "Cercetarea proprietăţilor fundamentale ale semiconductorilor calcogenici necristalini şi aplicarea lor în micro şi nanoelectronică". În procesul dezvoltării acestei direcţii de cercetare au fost create laboratoare ştiinţifice şi implicaţi în cercetare studenţi, masteranzi şi doctoranzi ai UTM. Au fost susţinute următoarele teze de doctor.