Departamentul Fizica

Sunteţ aici: Acasa / Din istoria departamentului Fizica/ Elena Perepeliţa


Elena Perepeliţa
Activează din perioada 1982

S-a născut în anul 1946 în oraşul Chişinău. Aici a absolvit şcoala medie şi facultatea de fizică şi matematică a Universităţii de Stat din Chişinău în 1969. Calificarea obţinută după absolvirea Universităţii – fizician, profesor de fizică.

După absolvirea Universităţii a activat la catedra de Fizică teoretică a aceleea&3351;i Universităţi realizând totodată cercetări ştiinţifice la tema "Электронно-колебательные переходы в примесных пара- магнитных ионах". În anul 1977 a susţinut teza de doctor pe această temă.

Din anul 1982 activează la Universitatea Tehnică a Moldovei mai întâi în funcţia de asistent, lector superior, iar apoi în funcţia de conferenţiar universitar.