Departamentul Fizica

Sunteţ aici: Acasa / Din istoria departamentului Fizica/ Ion Molodean


Ion Molodean
A activat în perioada: 1967- 1969; 1989 - 2008

S-a născut la 10 septembrie 1933 în or. Chişinău. În anul 1948 a absolvit şcoala moldovenească Nr.11 de 7 ani, iar în anul 1951 - şcoala medie Nr.4 din ora෕ul Chişinău. Pe parcursul anilor 1951-1956 îşi face studiile la Universitatea de Stat din Chişinău la facultatea de Fizică şi Matematică, specialitatea Fizică. După absolvirea Universităţii de Stat începe activitatea sa pedagogică ca profesor de fizică la şcoala internat Nr.1 din Chişinău. Din anul 1959 este angajat în calitate de laborant superior, apoi colaborator ştiinţific la Institutul de Fizică Aplicată al A.Ş. a RSSM. A luat parte la primele cercetări experimentale a noilor pe atunci materiale semiconductoare. După absolvirea doctoranturii susţine cu succes teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice în anul 1966. În anul 1967 dl Ion Molodean este transferat la Institutul Politehnic „S. Lazo” (acum UTM) pentru a organiza pregătirea inginerilor în microelectronică. Între anii 1967-1969 activează în calitate de lector superior, apoi conferenţiar universitar la catedra de Fizică.

În anul 1969 devine şef al unei catedrei noi, fondate în cadrul Institutului Politehnic, al catedrei de Fizica semiconductorilor. Deţine acest post până în anul 1975. Dl I. Molodean a luat parte la crearea laboratorului de cercetări în microelectronică şi a fost conducătorul lui ştiinţific pe parcursul anilor 1970 - 1985. Sub conducerea dlui I. Molodean în laboratorul de microelectronică a fost realizat un număr mare de lucrări de cercetare în domeniul tehnologiilor materialelor semiconductoare finanţate de Stat. În laboratorul ştiinţific de microelectronică au fost realizate şi susţinute de către absolvenţii Universităţii Tehnice 10 teze de doctor şi o teză de doctor habilitat. Pe parcursul anilor 1986 - 1988 dl I. Molodean este şeful redacţiei „controlului ştiinţific şi literar” în cadrul redacţiei Enciclopediei Sovietice Moldoveneşti, iar din ianuarie 1989 este colaborator ştiinţific de frunte al laboratorului de microelectronică. Tot în acest an iarăşi este angajat la catedra de Fizică în postul de conferenţiar universitar, desfăşurându-şi aici activitatea pedagogică până în anul 2008. Dl Ion Molodean este autorul şi coautorul a 113 lucrări ştiinţifice, deţinătorul a 12 brevete de invenţie. Dl I. Molodean este deţinătorul premiului de Stat al RSSM în domeniul ştiinţei şi tehnicii pentru anul 1983, deţinătorul medaliei „За доблестный труд”.