Departamentul Fizica

Sunteţ aici: Acasa / Din istoria departamentului Fizica/ Ion Nistiriuc


Ion Nistiriuc
Activează din 1975

S-a născut la 7 martie 1947 în satul Petreşti, raionul Ungheni. În 1965 a absolvit şcoala medie din sat cu medalie de argint. În acelaşi an a fost înmatriculat la Institutul Politehnic din Chişinău, Facultatea Electrofizică, specialitatea PPP. De atunci activează în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei. Predă cursul de Fizică Generală la diferite facultăţi.

Pe parcurs a absolvit doctorantura Institutului Fizico - Tehnic A. F. Ioffe a Academiei de Ştiinţe a URSS, oraşul Leningrad. Doctor în ştiinţe fizico-matematice din 1978. Conferenţiar universitar din 1982.

În anii 1982-1985 a activat ca profesor în Republica Nicaragua. A predat cursul de fizică generală şi electronică la Universitatea Naţională Autonomă din Nicaragua, Facultatea de Pedagogie, precum şi la Universitatea din America Centrală.

LUCRĂRI PUBLICATE:


Total - 72; monografii - 1; brevete de invenţii - 3; în reviste internaţionale - 21; reviste naţionale - 7; conferinţe - 29; didactice - 11.

ALTE INFORMAȚII:


Două diplome ale Universităţii Naţionale Autonome din Nicaragua; mulţumire a Ambasadei URSS din Nicaragua. Actualmente Expert al Consiliului Suprem al R.M pentru ţtiinţă şi dezvoltarea tehnologică.