Departamentul Fizica

Sunteţ aici: Acasa / Din istoria departamentului Fizica/ Ion Samusi


Ion Samusi
A activat în perioada: 1964 - 2010

S-a născut la 13 februarie 1926 în satul Româncăuţi, judeţul Hotin. Decan al Facultăţii de Electrofizică (1969-1980), prim-prorector al UTM (1980-1993), şef al Catedrei de Fizică (1967-1984), profesor universitar, doctor în ştiinţe fizico-matematice, specialist în domeniul fizicii cristalelor, care a continuat activitatea predecesorului său în vederea completării contingentului didactic al catedrei, editării materialelor metodice, dezvoltării bazei tehnico-materiale a catedrei. Prin concursul dlui I. Samusi au fost stabilite relaţii de colaborare didactico-metodică şi ştiinţifică cu universităţi din Moscova, Sankt-Petersburg, Kiev, Riga, Kaunas etc. Activitatea prodigioasă a dlui I. Samusi a fost înalt preţuită. D-lui i-a fost conferit titlul onorific de “Om emerit” (1983), Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei şi tehnicii (1983), a fost decorat cu două diplome de onoare ale Guvernului RM, cu ordinul “Insigna de onoare” şi medalia “Meritul civic”. Dl I. Samusi a activat fructuos în cadrul Catedrei de Fizicî în calitate de profesor universitar, fiind autorul a peste 200 de lucrări didactico-metodice şi ştiinţifice, dintre care 5 manuale, 4 materiale didactice şi 4 brevete de invenţie.