Departamentul Fizica

Sunteţ aici: Acasa / Din istoria departamentului Fizica/ Ion Stratan


Ion Stratan
Activează din 1983

S-a născut la 17 martie 1941 în satul Niţcani, r. Călăraşi. În anul 1958 a absolvit şcoala medie nr. 1, Călăraşi, iar în anul 1963 - Institutul Pedagogic din Tiraspol. Doctorand - 1966-69, Universitatea „Lomonosov", Moscova; doctor în ştiinţe fizico-matematice — 1971. La UTM — din anul 1983 (lector superior, conferenţiar, şef al catedrei — 2000-2009). Publicaţii — 37. Manuale, dicţionare — 7. Stagii: Sankt-Petersburg, Moscova, Franţa. A lucrat ca profesor în Algeria.