Departamentul Fizica

Sunteţ aici: Acasa / Din istoria departamentului Fizica/ Maciuga Anatolie


Maciuga Anatolie
A activat în perioada: 1975 - 2011

S-a născut la 6 septembrie 1945 în satul Lipnic, raionul Ocniţa. În anul 1963 absolveşte şcoala medie din satul Lipnic, după care în acelaşi an este înmatriculat la Universitatea de Stat din or. Chişinău, Facultatea Fizică şi Matematică. Fiind student, în toamna anului 1964, a fost încorporat în rândurile Armatei Sovietice, de unde a fost demobilizat în anul 1967 şi în acelaşi an restabilit la anul 2 la aceeaşi facultate. A absolvit cu succes Facultatea în anul 1971, după care a fost angajat la Catedra „Optica şi Spectroscopia”, USM, mai întâi ca laborant superior, apoi peste un an a fost transferat în funcţie de colaborator ştiinţific inferior, la aceeaşi catedră. În anul 1975 a fost angajat în funcţia de lector asistent la Catedra de Fizică a Universităţii Tehnice a Moldovei. În perioada 1977-1986 lucrează asupra tezei de doctor la IFA al AŞRM în laboratorul ştiinţific condus de S. I. Radauţan. În 1977 a realizat cursuri de perfecţionare a cadrelor pedagogice la Institutul de inginerie fizică din Moscova. În 1986 a susţinut teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice, specialitatea 01.04.10. În mai 1993 realizează cursuri de perfecţionare la Institutul Politehnic din Iaşi. Din 12 decembrie 1999 este conferenţiar universitar la Catedra de Fizică a UTM. A publicat peste 90 de lucrări ştiinţifice. Acum se află la pensie.