Departamentul Fizica

Sunteţ aici: Acasa / Din istoria departamentului Fizica/ Olga Mocreac


Marina Ciobanu
Activează din 2005.

Lector universitar, dr.

S-a născut la 21 noiembrie 1980 în satul Marinici, raionul Nisporeni. În 1999 a absolvit Liceul Teoretic “Boris Cazacu” din raionul Nisporeni. În anul 2004 a absolvit Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea Fizică şi Matematică, iar în anul 2008 finisează studiile de masterat la aceeaşi universitate. În perioada: 01.11.2013 – 01.11.2016 face studii de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale “Ştiinţa Calculatoarelor, Electronică şi Comunicaţii”, Universitatea Tehnică a Moldovei, specialitatea: 134.01 - Fizica şi tehnologia materialelor. Îşi începe activitatea din 2002, ca profesor de matematică în Şcoala Medie de Cultură Generală din satul de baştină, unde activeazăl până în 2005. În perioada 1.09.2005 - 31.08.2006 activează ca inginer coordinator la catedra de Fizică a UTM. Din 1.09.2006 activează ca lector asistent, iar mai apoi ca lector universitar la aceeaşi catedră. Din 1.07.2014 activează ca colaborator ştiinţific în grupa prof. univ., dr. hab. Dumitru Țiuleanu. Pe întregul parcurs al activităţii a publicat 13 lucrări ştiinţifice şi 2 lucrări metodico-didactice.