Departamentul Fizica

Sunteţ aici: Acasa / Din istoria departamentului Fizica/ Mihail Ichizli


Mihail Ichizli
A activat în perioada: 1965 - 1983

S-a născut pe 10 ianuarie 1942 în satul Volontirovca, RSSM. După moartea părinţilor a fost educat în casa de copii din satul Ciobruci. În 1959 a absolvit şcoala medie şi a fost înmatriculat la facultatea de inginerie fizică a institutului politehnic din Odessa, după absolvirea căreia în 1965 a fost distribuit la lucru la Institutul politehnic din Chişinău. Aici a lucrat în sectorul de cercetare ştiinţifică. În 1968 - 1971 studiază în doctorantura institutului fizico-tehnic Ioffe. Susţine teza de doctor în 1971 şi revine la UTM, lucrând mai întâi ca colaborator ştiinţific superior la catedra de aparate microelectronice, apoi din 1975 lector superior al catedrei de Fizică. Din 1978 este conferenţiar la catedra de Fizică. În perioada 1980 - 1982 se află la lucru pedagogic în Alger. Revine şi continuă să activeze în calitate de conferenţiar universitar până la 17 aprilie 1983 când pleacă din viaţă după o boală grea.