Departamentul Fizica

Sunteţ aici: Acasa / Din istoria departamentului Fizica/ Mihail Vladimir


Mihail Vladimir
Activează din 1979

S-a născut la 26 august 1940 în satul Ŧîra, raionul Floreşti. În anul 1961 a absolvit şcoala serală din or. Ghindeşti, iar în anul 1966 - Institutul Pedagogic din or. Tiraspol. Doctorand — 1971-75; doctor în ştiinţe fizico-matematice din 1975, tema tezei de doctor: "Densitatea stărilor electronice şi coeficienţii cinetici ai aliajelor semiconductoare". În anul 1991 a susţinut teza de doctor habilitat. La UTM activează din anul 1979 (lector superior, conferenţiar, colaborator ştiinţific superior, profesor universitar, şef al catedrei — 1995-2000). Publicaţii — 164, monografii şi manuale — 17. Stagiuni: Rusia (Dubna), România (Iaşi, Timişoara).