Departamentul Fizica

Sunteţ aici: Acasa / Din istoria departamentului Fizica/ Profir Bardeţchi


Profir Bardeţchi
A activat în perioada: 1979-2012

S-a născut la 10.07.1944. În 1968 a absolvit Institutul Pedagogic din Tiraspol şi angajat ca inginer cercetător la MBL (Institut istocinicov toca). În perioada 19070-1973 doctorand la IFA AŞM. În perioada 1973-1979 colaborator ştiinţific inferior în cadrul IFA. La UTM a activat în calitate de conferenţiar universitar de la 16.10.1979 până la 20.8.2012. Publicaţii ştiinţifice şi ştiinţifico -metodice - 96.