Departamentul Fizica

Sunteţ aici: Acasa / Din istoria departamentului Fizica/ Rodion Radu


Rodion Radu
A activat în perioada: 1977 - 2011

S-a născut la 5 martie 1942 în satul Suvorov, raionul Vulcăneşti. După absolvirea şcolii medii din satul natal în 1960 a fost înmatriculat la Institutul Pedagogic din Tiraspol, Facultatea Fizică şi Matematică pe care a absolvit-o cu succes în 1965. După absolvire a fost angajat ca laborant superior în laboratorul de cercetări ştiinţifice în МБЛ (Молдавская базовая лаборатория), în 1968 fiind transferat în funcţia de inginer în acelaşi laborator. După 2 ani de muncă în МБЛ a plecat în Leningrad la Institutul Fizico-Tehnic pentru efectuarea unor cercetări ştiinţifice în domeniul semiconductorilor şi dielectricilor. În perioada 1969 – 1973 a lucrat asupra tezei de doctor, pe care a susţinut-o la începutul anului 1973. Începând cu 1973 a lucrat în funcţie de coordonator ştiinţific superior la МБЛ. În 1973 – 1977 a lucrat şi la Catedra de Fizică a Institutului Agricol. La 30 august 1977 a fost angajat prin concurs în funcţia de conferenţiar universitar la catedra de Fizică a UTM. Pe parcursul anilor a predat la mai multe facultăţi: FRE, Energetică, FUA, FCGC, FIU, şi altele.

Paralel a participat activ în lucrul metodic şi ştiinţific al catedrei. Este unul dintre autorii îndrumarelor de laborator şi de rezolvare a problemelor la fizică. A fost membru al comitetelor de organizare a Olimpiadelor Republicane la Fizică, cât şi a seminarelor metodice petrecute în cadrul catedrei. În 1980 a fost preşedinte şi membru comisiei de admitere. În 1987 a petrecut cursurile de perfecţionare la specialitatea Fizica Teoretică şi Experimentală în Institutul Politehnic din Leningrad. A fost vicepreşedintele Comitetului Sindical al facultăţii RE. Mai mulţi ani la rând a fost responsabil de detaşamentele studenţeşti la lucrările agricole. În 1988-1999 a organizat Catedra Fizica 2 a UTM, activând în calitate de şef interimar al catedrei de fizică 2. A condus investigaţii ştiinţifice în domeniul semiconductorilor, a publicat peste 170 lucrări ştiinţifico-didactice.