Departamentul Fizica

Sunteţ aici: Acasa / Din istoria departamentului Fizica/ Serghei Bulearschi


Serghei Bulearschi
A activat în perioada: 1971 - 1991

Serghei Bulearschi s-a născut la 27 iunie 1948 în mun. Chişinău, RM. În 1966 a fost înmatriculat la facultate de electrofizică a Institutului Politehnic „Serghei Lazo” din Chişinău (acum UTM), pe care a absolvi-o în 1971 la specialitatea "Inginer în tehnica electronică". Din 1971 până în 1991 a activat la catedra de Fizică: asistent, lector superior, conferenţiar universitar şi profesor universitar. În 1977 a susţinut teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice, iar în 1988 - teza de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice. Pe parcursul activităţii ştiinţifice şi didactice a publicat 103 lucrări, inclusiv 2 brevete de invenţii.