Departamentul Fizica

Sunteţ aici: Acasa / Din istoria departamentului Fizica/ Serghei Gutium


Serghei Gutium

Lector superior
Data, anul naşterii: 13 mai 1958
Locul naşterii: s. Talmaza, r-nul Ştefan-Vodă.

STUDII


» 2008 – 2010 studii de masterat la Academia de Sudii Economice din Moldova, specialitatea: “Administrarea Afacerilor”.
» 1983 – 1987 – studii de doctorat la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Specialitatea „Fizica semiconductoarelor şi a dielectricilor”.
» 1974 - 1979 – studii de licenţă la Universitatea de Stat din Chişinău, Facultatea de Fizică.Specialitatea: „Fizician, profesor de fizică”.
» 1964 – 1974 – studii generale la şcoala medie nr.2 din s. Talmaza, r-nul Ştefan-Vodă.

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ:


» septembrie 2013 - prezent – lector superior. Catedra de Fizică a Universităţii Tehnice din Moldova, Chişinău. (Activitate didactică în învăţământul universitar).
» august 2011 - august 2013 – şef de laboratoare didactice. Catedra de Fizică a Universităţii Tehnice din Moldova, Chişinău. (Asigurarea procesului didactic în laboratoarele de fizică, deservirea tehnică şi elaborarea lucrărilor de laborator).
» septembrie 2010 - august 2011 – director. Întreprinderea Individuală „Gutium Serghei”, Chişinău. (Elaborarea proiectelor ecologice şi de eficienţă energetică, producerea sistemelor solare de încălzire a apei).
» martie 2003 – septembrie 2010 – inginer-şef. IS Uzina experimentală “ASELTEH” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, - (Proiectarea şi construcţia de maşini şi utilaje, mobilier pentru instituţiile de cercetări ştiinţifice şi medicale).
» august 2001 – ianuarue 2003 – inginer-şef. Intreprinderea Mixtă “BUSINESS ALLIAGE” S.R.L., Chişinău, - (Prelucrarea deşeurilor de aluminiu şi producerea lingourilor de alumuniu).
» iulie 1995 – august 2001 – director tehnic. Compania de Cercetare şi Producere “ENTERPRISE-55” S.A., Chişinău, - (Proiectarea şi producerea aparatelor electronice, pieselor optice, activitate de export-import).
» octombrie 1992 – iunie 1995 – profesor de fizică. Şcoala din s. Hulboaca, com. Grătieşti, mun. Chişinău. (Activitatea didactică în învăţământul preuniversitar).
» octombrie 1991 – octombrie 1992 – inginer-şef. Întreprinderea Republicană de difuzare a filmelor de cinema “CINEMACOM”, Chişinău - (Distribuirea filmelor de cinema în Republica Moldova şi or. Chişinău).
» octombrie 1979 – octombrie 1991 – inginer-tehnolog. Biroul Specializat de Construcţie şi Tehnologie al Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău – (Tehnologia producerii materialelor semiconductoare şi componentelor electronice).

ALTE ACTIVITĂȚI:


» Septembrie 1980 – septembrie 1982 – comandant de pluton. Districtul Militar din Asia Mijlocie al Armatei Sovietice. (Servicii de telecomunicaţii)
» August 2008 – prezent – preşedinte. Asociaţia obştească „Prosperitatea Baştinei”, mun. Chişinău, com. Grătieşti (protecţia mediului).

ACTIVITATEA ÎN PROIECTE DE INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC:


1. August 2001 – ianuarie 2003. Proiectul de transfer tehnologic „Producerea lingourilor de aluminiu din deşşeuri de aluminiu”. Întreprinderea mixtă moldo-italiană „Business Alliage” S.A., mun. Chişinău.
2. Iunie 2004 – decembrie 2006. Proiectul de inovare şi transfer tehnologic „Instalaţie electrică eoliană lentă cu generator asincron cu puterea de 3,0 kW”,. Uzina experimentală „ASELTEH”, în colaborare cu Institutul de Energetică al AŞM, mun. Chişinău.
3. August 2007 – decembrie 2008. Proiectul de inovare şi transfer tehnologic „Centru tehnologic-pilot de recondiţionare a pieselor de maşini agricole”, Uzina experimentală „ASELTEH”, în colaborare cu Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, mun. Chişinău.

ACTIVITATEA ŞTIINȚIFICĂ:


 1. С. С. Гутюм. Нитевидные монокристаллы теллурида свинца-олова и приборные структуры на их основе. // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Кишинев, 1989. (Неопубликована).

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINȚIFICE:


 1. В. Ф. Банарь, С. С. Гутюм. Электрические свойства цилиндрических p-n переходов НК теллурида свинца. // Тезисы респ. конф. «Молодежь, наука, производство». Кишинев, 1984. c. 188.
 2. В. Ф. Банарь, С. С. Гутюм, Д. В. Гицу, Ф. Г. Доника, Д. Ф. Миглей. Барьерные структуры в НК теллурида свинца. // Электронная техника, сер. Материалы. 1985. Вып.5. c. 56-57.
 3. С. С. Гутюм, Ф. Г. Доника, Д. Ф. Миглей. Получение однородных нитевидных кристаллов твердого раствора Pb1-xSnxTe. // Тез. II-й Всесоюзн. конф. «Формирование оптического изображения и методы его обработки». Кишинев. 1985. c. 147.
 4. С. С. Гутюм, Ю. Г. Солтановский. Диагностика механических дефектов в цилиндрических нитевидных кристаллах Pb1-xSnxTe с помощью растрового электронного микроскопа. // Тезисы респ. конф. «Электронная микроскопия и вопросы диагностики». Кишинев, 1986. c. 126.
 5. С. С. Гутюм, Ф. Г. Доника, Д. Ф. Миглей. Структура поверхности и механизм роста нитевидных кристаллов теллурида свинца-олова. // Тез. Всесоюзн. конф. «Физические методы исследования поверхности и диагностика материалов и элементов вычислительной техники»». Кишинев. 1986. c. 152.
 6. В. Ф. Банарь, С. С. Гутюм, Ф.Г.Доника. Нитевидные кристаллы теллурида свинца-олова с примесью индия. // Тез. II-й Всесоюзн. конф. «Материаловедение халькогенидных и кислородосодержащих полупроводников». Черновцы, 1986, т.1, с. 99.
 7. С.С. Гутюм, Ф. Г. Доника, М. П. Дынту, Д. Ф. Миглей, Д. В. Шкиопу. Влияние условий роста на структурное совершенство нитевидных кристаллов теллурида свинца-олова. // Тезисы III-й Школы по актуальным вопросам физики полуметаллов и узкозонных полупроводников. Кишинев, 1987. c. 91.
 8. В. Ф. Банарь, С. С. Гутюм, Д. В. Гицу, Ф. Г. Доника, Д. Ф. Миглей. Исследование однородности состава нитевидных кристаллов теллурида свинца-олова. // Тез. V-й Всесоюзн. конф. «Тройные полупроводники и их применение». Кишинев, 1987, т.2, с. 129.
 9. С.С. Гутюм, Ф. Г. Доника, Г. А. Киоссе, С. В. Урсакий. Аномальное поведение некоторых электрофизических и кристаллографических параметров нитевидных кристаллов Pb1-xSnxTe. // Тез. V-й Всесоюзн. конф. «Тройные полупроводники и их применение». Кишинев, 1987, т.2, с. 132.
 10. С.С. Гутюм, Ф. Г. Доника, М. П. Дынту, Д. Ф. Миглей. Нитевидные кристаллы твердого раствора Pb0,8Sn0,2Te, полученные из паровой фазы. // Тез. 7-й Всесоюзн. конф. «Рост кристаллов». Москва, 1988, т.1, с. 210.
 11. С. С. Гутюм, Ф. Г. Доника, Д. Ф. Миглей. Некоторые особенности физико-химических свойств нитевидных кристаллов теллурида свинца-олова. // Изв. АН МССР. Сер. физ.-техн. и матем. наук, 1987. №3, с. 61 – 63.
 12. С. С. Гутюм, Ф. Г. Доника, М. П. Дынту, Д. Ф. Миглей, К. И. Слободенюк. Цилиндрические нитевидные кристаллы Pb0,8Sn0,2Te, выращенные из паровой фазы. // Изв. АН МССР. Сер. физ.-техн. и матем. наук, 1988. №3, с. 61 – 63.

TITLURI DE PROTECȚIE OBȚINUTE:


 1. Авторское свидетельство № 145784 СССР, МКИ С30 В23/00. Способ получения цилиндрических нитевидных монокристаллов соединений А4В6 и их твердых растворов.// С. С. Гутюм, Ф. Г. Доника, К. И. Слободенюк (СССР) – З№4492018/31-26; Заявлено 12.10.88. Полож. решение от 23.03.89 (без права опубл. в откр. печати).