Departamentul Fizica

Sunteţ aici: Acasa / Din istoria departamentului Fizica/ Şura Vasile


Şura Vasile
A activat în perioada: 20 noiembrie 1965 - 2015

S-a născut la data de 3 ianuarie 1937 în comuna Piatra, judeţul Orhei în familie de ţărani gospodari.

STUDII


» 7 clase a şcolii din satul natal cu menţiune (1944-1951);
» Şcoala pedagogică (normală) din or. Orhei (1951-1955) cu menţiune, ce permitea dreptul de a prelungi studiile la o şcoală superioară.
» A studiat şi a absolvit Institutul Pedagogic de Stat Ion Creangă din or. Chişinău în anii 1955-1960 la specialitatea - Fizica şi Bazele producerii. Ultimul an de studii cu frecvenţă redusă.

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ


» Învăţător de fizică la şcoala medie din satul Başcalia, raionul Comrat (1959 – 1960);
» Serviciul militar (1960 – 1962);
» Tehnic – laborant în laboratorul de Fizică a semiconductorilor la Institutul de Fizică şi matematică A.Ş. RSSM (1963 – 1965).
» Din noiembrie 1965 asistent, lector superior, conferenţiar universitar la Catedra de Fizică a Institutului Politehnic din Chişinău (în prezent Universitatea Tehnică a Moldovei – 20.11.1965 – 2015).

ACTIVITATEA ŞTIINȚIFICĂ


Doctorand la secţia cu frecvenţă redusă în laboratorul de Fizică a semimetalelor, Institutul de Fizică al A. Ş. a RSSM. În 1985 a susţinut teza de doctor în ştiinţe fizico – matematice.

     Articole ştiinţifice – 26;
     Indicaţii metodice – 12.

    În anii 1986-2000 a participat activ şi fructuos la organizarea şi petrecerea Olimpiadelor de Fizică raionale, republicane şi unionale (1989) în echipele îndrumate şi conduse nemijlocit de profesorul Mihai Marinciuc.

    Pe parcursul mai multor ani a participat activ şi productiv în lucrul de orientare profesională a elevilor din raioanele îndepărtate ale Republicii Moldova. Cu autobuzul Politehnica înzestrat special s-a activat şi prin multe sate din regiunea Cernăuţi.

    Conferenţiarul universitar Vasile Şura şi-a perfecţionat permanent activitatea, nivelul ştiinţific şi metodic aflându-se la cursuri de perfecţionare la MIFI (Moscova în 1972), Institutul Politehnic din Leningrad (1986), la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava (1993).