Departamentul Fizica

Sunteţ aici: Acasa / Din istoria departamentului Fizica/ Valentin Ciumaş


Valentin Ciumaş
A activat în perioada: 2007 - 2014

Doctor habilitat

Data naşterii: 18.06.1949

STUDII


» 1976 - 1979 – aspirantura Universităţii de Stat M.V. Lomonosov, or. Moscova;
» 1974 - 1976 - cercetător-stagiar, Universitatea de Stat M.V. Lomonosov, or. Moscova;
» 1969 - 1973 - student, Universitatea de Stat M.V. Lomonosov, or. Moscova;
» 1968 - 1969 - student, Universitatea de Stat din Chişinău;

TITLURI, GRADE, PREMII


» 1996 - doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice;
» 1986 – titlul de cercetător ştiinţific superior acordat de Prezidiul Academiei de Ştiinţe a URSS, echivalentul titlului de conferenţiar universitar în R. M.;
» 1980 - doctor în ştiinţe fizico-matematice;
» 1982 - i s-a atribuit Premiul Republican „Boris Glavan” pentru tineret în domeniul ştiinţei şi tehnicii;
» 2011 - prin ordinul Ministrului apărării al R.M. a fost decorat cu insigna „Recunoştinţă”.

ACTIVITĂȚI PROFESIONALE


» Profesor la Universitatea Tehnică a Moldovei – sept. 2012 - 2014.
» Profesor ad-interim la Universitatea Tehnică din Moldova – sept. 2007 – iulie 2012.
» Profesor universitar la Academia Militară „Alexandru cel Bun” – sept. 2010 – aug. 2012.
» Profesor universitar la Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii – sept. 2008-aug. 2010.
» Profesor ad-interim la Universitatea de Stat a Moldovei – sept. 1999 – aug. 2005.
» Prorector al Institutului de Ştiinţe Reale – martie 2004 – august 2005.
» Cosilier al Primarului General al municipiului Chişinău cu problemele învăţământului, cercetării ştiinţifice şi economiei bazate pe cunoştinţe – noiembrie 1999 – februarie 2004.
» În perioada 1974 - 1999 a ocupat diferite funcţii la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei:(şef de secţie, secretar ştiinţific, cercetător ştiinţific principal, cercetător ştiinţific superior, cercetător ştiinţific inferior, membru al Consiliilor ştiinţifice ale Institutului de Fizică Aplicată şi al Centrului de Optoelectronică al A. Ş. M. etc.).
» Visiting-professor şi invited-professor la Universitatea "La Sapienza", Roma, Italia (pe periode de timp de 2-3 luni pe parcursul anilor 1990 – 1995).
» Profesor ad-interim la Universitatea Tehnică a Moldovei (1997 – 1998).
» Conducătorul Grantului bilateral NATO (HT.EV 950772), realizat de R. Moldova în parteneriat cu Universitatea "La Sapienza", Roma, Italia în perioada 1995-1996.
» A prezentat rezultatele activităţilor de cercetare ştiinţifică la San Diego, California, conform invitaţiei şi susţinerii Firmei "Corning Glass", SUA şi a Societăţii internaţionale SPIE, în a. 1994.
» A fost desemnat membru al Societăţii Internaţionale SPIE, precum şi membru al unui şir de comitete de organizare a conferinţelor şi simpozioanelor ştiinţifice internaţionale;
» A condus executarea mai multor contracte de cercetare-dezvoltare şi colaborare cu institutii din Rusia, România, A.Ş.M. etc.
» A fost conducător ştiinţific al unui şir de lucrări de licenţă şi doctorat.
» Este autor şi coautor a peste 160 publicaţii ştiinţifice, preponderent în presa internaţională.

APTITUDINI


» Aptitudini organizaţionale, pedagogice, de cercetare ştinţifică, de sistematizare şi evidenţiere a priorităţilor, de iniţiere, de elaborare, comunicative.
» Cunoaşterea limbilor: limbele engleză şi rusă – activ, italiana şi franceza – pasiv.
» Utilizarea liberă a computerului şi reţelei Internet.

ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIILE SECTORULUI NEGUVERNAMENTAL,
NONPROFIT ŞI EXTRAPROFESIONAL


» În februarie 2002 a fost selectat ca membru al grupului de specialişti TOSIR WP-8 (“Restructurarea economiei şi industriei”, şi “Economia bazată pe cunoştinţe”) al Comisiei Economice ONU pentru Europa, cu sediul în Geneva, Elveţia.
» În baza seminarelor “Integrare Europeană”, organizate de Fundaţia InWent a Departamentului Dezvoltare Internaţională a Ministerului de Externe a Germaniei şi Ministerului de Externe al R.M., în dec. 2003 i s-a atribuit certificatul de trainer european în domeniile integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
» În perioada 2000-2003 a fost desemnat reprezentant al municipiului Chişinău în Asociaţia Internaţională a Capitalelor şi oraşelor mari (MAG).
» În anii 2001- 2008 a activat ca membru al Prezidiului Uniunii Asociaţiilor Tehnico-Ştiinţifice din Moldova.
» În anul 1999 a iniţiat constituirea Asociaţiei “Business-Chişinău”, unde a fost ales membru al Consiliului Asociaţiei.
» A coordonat crearea primului Business-incubator inovaţional “ELIRI-Inc.–S.A.”, care a fost creat pe lângă Institutul ELIRI S.A..
» A executat funcţia de director al Proiectului “Elaborarea proiectului cadrului normativ al Reformei sferei cercetare-dezvoltare” nr. 28989 din 01.10.1998, finanţat de Fundaţia SOROS-MOLDOVA în anii 1998 – 1999 în urma căruia Parlamentul Republicii Moldova a aprobat:
     1) Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.115-XIV din 29.07.1998 “Cu privire la aprobarea Concepţiei asupra reformei sferei cercetare-dezvoltare”.
     2) Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.557-XIV din 29.07.1999 “Cu privire la aprobarea Legii privind politica de stat în sfera cercetare-dezvoltare”.