Departamentul Fizica

Sunteţ aici: Acasa / Din istoria departamentului Fizica/ Tronciu Vasile


Tronciu Vasile
Activează din 1994

Data naşterii: 13 Noiembrie 1965
Locul de naştere: Sloveanca, Sîngerei, Moldova
Starea familiară: Căsătorit din 1993, două fiice născute în 1994 şi 1999

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ


» ianuarie 2018-prezent: Şeful Departamentului Fizica, Profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei;
» 2017-2018: Cercetător ştiinţific principal, Profesor universitar;
» 2013-2014: Director CENTRULUI pentru FINANȚAREA CERCETĂRILOR FUNDAMENTALE şi APLICATIVE (CFCFA), Academia de Ştiinţe a Moldovei;

» 2013: Coordonator Secţiei Ştiinţe Inginereşti şi Tehnologice, Academia de Ştiinţe a Moldovei;
» 2008-2017: Cercetător ştiinţific coordonator, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei;
» 1999-2006: Conferenţiar universitar, Catedra Fizica, Universitatea Tehnică a Moldovei;
» 1996-1999: Lector superior, Catedra Fizica, Universitatea Tehnică a Moldovei;
» 1994-1996: Lector asistent, Catedra Fizica, Universitatea Tehnică a Moldovei;

EDUCAȚIE Şi FORMARE


» 1.01.2006-31.12.2007:Titlul de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice la specialitatea 01.04.02-fizică teoretică şi matematică, Universitatea Tehnică a Moldovei;
» 1990-1994: Titlul de doctor în ştiinţe fizico-matematice la specialitatea 01.04.02-fizică teoretică şi matematică, Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe al Moldovei;
» 1983-1984, 1986-1990: Fizician, Universitatea de Stat din Moldova;

COMPETENȚE ŞI APTITUDINI


 • Munca în echipă. Abilităţi de bună comunicare dobândite prin participare la conferinţe naţionale şi internaţional precum şi prin experienţa profesională.
 • Coordonarea unor colective de cercetare în cadrul UTM. Coordonarea Secţiei de Ştiinţe Inginereşti şi Tehnologice a AŞM. Coordonarea CENTRULUI pentru FINANȚAREA CERCETĂRILOR FUNDAMENTALE şi APLICATIVE (CFCFA). Capacitatea de a lucra cu termene limită.
 • Design lasere semiconductoare. Asistenţă experiment. Prelucrarea datelor experimentale.
 • Programare numerică: Fortran, elemente C++, MATLAB, DDE-biftool. Sisteme: WINDOWS, Linux, MS Office, Latex.
 • Membru al Comisiilor de recenzie şi acreditare a institutiilor de cercetare. Membru al seminarelor ştiinţifice de susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat. Recenzent la diferite reviste naţionale şi internaţionale. Membru al consiliului ştiinţific specializat. Recenzent susţinere a tezelor de doctor şi doctor habilitat.

PREMII ŞI DISTINCȚII


» Ianuarie 2017: Diploma de gradul 1 a UTM în domeniul Ştiinţei pentru anul 2016;
» Ianuarie 2012: Diploma de gradul 2 a UTM în domeniul ştiinţei pentru anul 2011;
» August 2001: Bursa Socităţii Japoneze pentru promovarea ştiinţei (JSPS);
» Aprilie 2001: Diploma de gradul 2 a UTM în domeniul ştiinţei pentru 2000;
» Aprilie 2001: Diploma de gradul 2 a UTM în domeniul ştiinţei pentru 2000;
» Septembrie 2000: Suport al Fundaţiei Soros din Moldova pentru participarea la Conferinţa "Physics and Simulation of Optoelectronic Devices IX", SUA;
» August 2000: Bursa postdoctorală Royal Society/NATO, Marea Britanie;
» Aprilie 1998: Bursa fundaţiei Alexander von Humboldt, Germania;
» Martie 1998: Premiul Prezidiumului Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru tineri Cercetător.

PROIECTE DE CERCETARE


Denumirea/organizaţiaPerioadaFinanţatorPoziţia
Proprietăţile termoelectrice şi optice ale materialelor nanostructurate şi dispozitivelor cu puncte cuantice / UTM 2015-2018AŞMCo-director de proiect
STCU-5393 Dinamica complexă a laserelore cu puncte cuantice şi amplificatoarelor / UTM 2015-2017AŞM & STCUDirector de proiect
STCU 5937 Conversia energiei termoelectrice cu eficienţă mare bazată pe cristale hibride / USM & UTM 2014-2016AŞM & STCUExecutor
BMBF-Moldova Modelarea matematică şi simulări numerice ale diodelor laser micro-integrate cu o cavitate exterioară / UTM & Institutul Ferdinand Braun, Berlin, Germania2013-2015BMBF & AŞMDirector de proiect
Lasere semiconductoare cu mediu activ gropi şi puncte cuantice / UTM2011-2014AŞMDirector de proiect
Lasere pe structuri cuantice semiconductoare cu parametri controlabili şi de performanţă pentru CD, DVD şi alte sisteme optoelectronice / UTM2006-2010AŞMDirector de proiect
INLAS Componente optice integrate pentru surse lasere de putere înaltă / Institutul Weierstrass, Berlin, Germania 2009-2010Institutul Ferdinand BraunExecutor
PICASSO Componente de lumină integrate cu aplicaţii comunicare bazată pe haos / Universitatea Insulelor Baleare, Palma de Mallorca, Spania2007-2008FP7 Comisia EuropeanăExecutor
Autopulsaţii în lasere DFB: modelul controlului coerenţei pulsurilor / Universitatea Humboldt din Berlin, Germania.2005Fundaţia Humboldt GermaniaDirector de proiect
Rezonanţa coerentă în lasere cu semiconductoare / Institutului Weierstrass din Berlin, Germania2004–2005Instittutul Weierstrass BerlinDirector de proiect
Dinamica laserelor cu autopulsaţii / Universitatea Kanazawa, Japonia2001–2003Fundaţia JSPS, JaponiaDirector de proiect
Excitabilitate şi autopulsaţii în structuri cu semiconductoare şi aplicarea lor în telecomunicaţii / Universitatea din Durham, Marea Britanie2001Royal Society / NATO, UK Director de proiect
Autopulsaţii şi comutări în lasere DFB cu mai multe secţiuni / Universitatea Humboldt din Berlin, GermaniaFundația Humboldt Germania1998–1999Director de proiect

PUBLICAȚII CU CONTRUBUȚIA LUI VASILE TRONCIU


Total publicaţii - 196

Articole de sinteză - 4

Articole din reviste internaţionale cotate ISI şi SCOPUS – 54

Articole în culegeri de lucrări ale conferinţelor internaţionale – 36

Articole publicate în formă de carte, de broşură – 19

Alte publicaţii – 83

Publicaţii relevante

 1. Tronciu, V.; Wenzel, H.; Wünsche, H. Instabilities and Bifurcations of a DFB Laser Frequency-Stabilized by a High-Finesse Resonator, IEEE J. Quantum Electron., 2017, 53, 1, 2200109 (Impact factor: 1.9)
 2. Rusu, S. S.; Oloinic, T.; Tronciu, V. Z. Quantum dots lasers dynamics under the influence of double cavity external feedback, Optics communications, 2016, v. 381, p. 140 – 145 (Impact factor: 1.6)
 3. Tronciu, V. Z.; Radziunas, M.; Kurbis, CH.; Wenzel, H.; Wicht, A. Numerical and experimental investigations of micro-integrated external cavity diode lasers, Optical and Quantum Electronics, 2015, 47 pp. 1459-1464 (Impact factor: 1.1)
 4. Tronciu, V.; Schwertfeger, S.; Radziunas, M.; Klehr, A.; Bandelow, U.; Wenzel, H. Numerical simulation of the amplification of picosecond laser pulses in tapered semiconductor amplifiers and comparison with experimental results, Optics Communications, 2012, 285 pp. 2897—2904 (Impact factor: 1.9)
 5. Lichtner, M.; Tronciu, V. Z.; Vladimirov, A. Theoretical investigations of striped and non-striped broad area lasers with off-axis feedback, IEEE J. Quantum Electron., 2012, 48 pp. 353-360 (Impact factor: 1.9)
 6. Tronciu, V. Z.; Mirasso, C.; Colet, P.; Hamacher, M.; Benedetti, M.; Vercesi, V.; Annovazzi-Lodi, V. Chaos generation and synchronization using an integrated source with an air cap, IEEE J. Quantum Electron., 2010, 46 pp. 1840-1846 (Impact factor: 1.9)
 7. Tronciu, V. Z.; Lichtner, M.; Radziunas, M.; Bandelow, U.; Wenzel, H. Improving the stability of distributed-feedback tapered master-oscillator power-amplifiers, Optical and Quantum Electronics, 2010, 41, 531-537 (Impact factor: 1.1)
 8. Ermakov, V.; Tronciu, V. Z.; Colet, P. and Mirasso, R. C. Controlling the unstable emission of a semiconductor laser subject to conventional optical feedback with a filtered feedback branch, Optics Express, 2009, 17, p. 8749-8755 (Impact factor: 3.3)
 9. Tronciu, V. Z.; Ermakov, I.V.; Colet, P.; Mirasso, C. R. Chaotic dynamics of a semiconductor laser with double cavity feedback: Applications to phase shift keying modulation, Optics Communications, 2008, 281, p. 4747–4752 (Impact factor: 1.6)
 10. Tronciu, V.Z.; Mirasso, C. R. and Colet, P. Chaos-based communications using semiconductor lasers subject to feedback from an integrated double cavity, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 2008, 41 p. 155401-155408 (Impact factor: 1.79)
 11. Tronciu, V. Z.; Wünsche, H.-J.; Wolfrum, M. and Radziunas, M. Semiconductor Laser under Resonant Feedback from a Fabry-Perot resonator: Stability of Continuous Wave Operation, Phys. Rev. E, 2006, 73, p. 046205 (1-7) (Impact factor: 2.508)
 12. Tronciu, V. Z.; Yamada, M. and Abram, R. A. Analysis of the dynamics of a blue-violet InGaN laser with saturable absorber, Phys Rev. E 2004, 70, p. 026604 (1-6) (Impact factor: 2.508)
 13. Tronciu, V. Z.; Yamada, M.; Kawakami, T.; Ito, S.; Ohno, T.; Mototaka, T. and Abram, R. A. The theoretical and experimental investigation of the dynamics of tandem blue-violet lasers, Optics Communications, 2004, Vol. 235, 4-6, pp. 409-414 (Impact factor: 1.552)
 14. Tronciu, V. Z.; Yamada, M.; Ohno, T.; Ito, S.; Kawakami, T.; and Mototaka T. Self-pulsation in an InGaN laser - theory and experiment, IEEE J. Quantum Electronics 2003, 39, p. 1509-1514 (Impact factor: 1.9)
 15. Tronciu, V. Z.; and Abram, R. A. Excitability of excitons and biexcitons in a ring cavity, Phys. Rev. E. 2002, v. 65, p. 026616 (1-6) (Impact factor: 2.508)