Departamentul Fizica

Sunteţ aici: Acasa / Din istoria departamentului Fizica/ Vladimir Şeinfeld


Vladimir Şeinfeld
A activat în perioada: 1972 –1991

S-a născut pe 16 septembrie 1930 în or. Bălţi. În 1950 a absolvit şcoala medie şi a fost înmatriculat la facultatea de fizică şi matematică a USM. În 1955 a lucrat ca profesor de fizică în şcoala medie, iar în 1956 a fost angajat ca asistent, apoi lector superior la catedra de Fizică a institutului pedagogic din or. Tobolsk. În perioada 1964 - 1968 a studiat în doctorantura Institutului de Fizică Aplicată al AŞM. În 1969 a susţinut teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice. În 1971 a fost angajat ca asistent, apoi ca conferenţiar universitar la catedra de Fizică a UTM. Pe parcursul mai multor ani a organizat lucrul de cercetare a studenţilor. A fost membru al comitetelor de organizare a olimpiadelor republicane la Fizică. A publicat 40 de articole ştiinţifice şi 6 îndrumare metodice pentru studenţi. La 1 octombrie 1991 s-a concediat din proprie iniţiativă.