Departamentul Fizica

Sunteţi aici: Acasa


Octombrie 2019

Activitatea Departamentului Fizicå este orientatå preponderent spre pregåtirea fundamentului teoretic al inginerilor – baza pe care ulterior se clådeşte o carierå inginereascå. Cursul de fizicå împreunå cu cel de matematicå superioarå constituie fundamentul pregåtirii teoretice a inginerilor, fårå de care ar fi imposibilå activitatea lor în orice domeniu al dezvoltårii tehnice din economia naţionalå. Luând în considerare întrepåtrunderea Fizicii şi Tehnicii, se constată că înţelegerea şi cunoaşterea legilor Fizicii are o importanţă majorå în formarea inginerului contemporan.