Căutare pe site

Ion Nistiriuc

Ion Nistiriuc Activează din 1975

S-a născut la 7 martie 1947 în satul Petreşti ,raionul Ungheni . În1965 a absolvit şcoala medie din sat cu medalie de argint. În acelaşi an a fost înmatriculat la Institutul Politehnic din Chişinău , Facultatea Electrofizică ,specialitatea PPP. De atunci activează în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei . Predă cursul de Fizică Generală la diferite facultăţi.

Pe parcurs a absolvit doctorantura Institutului Fizico - Tehnic A.F. Ioffe a Academiei de Ştiinţe a URSS, oraşul Leningrad .Doctor în ştiinţe fizico-matematice din 1978. Conferenţiar universitar din 1982.

În anii 1982-1985 a activat ca profesor în Republica Nicaragua .A predat cursul de fizică generală şi electronică la Universitatea Naţională Autonomă din Nicaragua, Facultatea de Pedagogie, precum şi la Universitatea din America Centrală.

Lucrări publicate:

Total - 72; monografii - 1; brevete de invenţii - 3; în reviste internaţionale - 21; reviste naţionale - 7; conferinţe - 29; didactice - 11.

Alte informaţii:

Două diplome ale Universităţii Naţionale Autonome din Nicaragua; mulţumire a Ambasadei URSS din Nicaragua. Actualmente Expert al Consiliului Suprem al R.M pentru ştiinţă şi dezvoltarea tehnologică.