Căutare pe site

Angela Neaga

Angela NeagaActivează din 1987

Absolventă, ulterior doctorandă la catedra de fizică a semiconductorilor din cadrul facultăţii de fizică a USM. Conducător ştiinţific – acad. AŞM A. Simaşchevici.

În 1982 a susţinut teza de doctor la specialitatea 01.04.10 (fizica semiconductorilor şi dielectricilor). Este autor şi coautor a 34 de lucrări ştiinţifice şi metodice. A lucrat în calitate de cercetător ştiinţific în laboratorul din cadrul facultăţii de fizică USM, iar din 1987 activează la catedra de fizică a UTM în calitate de conferenţiar universitar.