Căutare pe site

Constantin Pîrțac

Constantin Pîrţac Activează din 1997

S-a născut la 3 iunie 1975, s. Bălăneşti, r-nul Nisporeni. În 1997 a absolvit Universitatea de Stat din Tiraspol, specialitatea fizica şi informatica. Din 1997 este angajat la catedra de Fizică a UTM în calitate de asistent universitar, apoi de lector superior. Paralel cu activitatea didactică din 2008 până în prezent mai activează şi în calitate de cercetător ştiinţific în laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului ″Tadeus Malinowski şi Iulia Boiarscaia”al Institutului de Fizică Aplicată, AŞM, unde a absolvit doctorantura.

Lista lucrărilor ştiinţifice

  • GRABCO, D.; PYRTSAC, C.; SHIKIMAKA, O. Deformation under nano/microindentation of  LiF, MgO, Si monocrystals stipulated as support materials for Cu/substrate structures. Proceeding of 2nd Intern. Conf. Nanotechn. & Biomed. Eng.,ICNBME-2013, Chisinau, Moldova, 2013, p. 102-106. ISBN-978-9975-62-343-8
  • Грабко, Д.З.; Пырцак, К.М.; Гимпу, Л.З. Специфика деформирования при динамическом индентировании структуры Сu/MgO, полученной методом магнетронного распыления. Вестник Тамбовского Гос.Ун-та, Серия: Естеств. и техн. науки, 2013, том. 18, вып. 4, с.1796-1798:  ISSN 1810-0198
  • D.GRABCO, O. SHIKIMAKA, M. ELISA, B. SAVA, L. BOROICA, E. HAREA, C. PYRTSAC, A. PRISACARU, I. FERARU, D. URSU, Z. DANITSA, IA. VREME. Effect ofspin coating technique on mechanical properties of silicophosphate thin film doped by neodymium.  Humboldt Kolleg “Nano-2013, Knowledge Society: mutual influence and interference of science and society”, September 2013. p. 20
  • D. Z. Grabco, O.A. Shikimaka, M Elisa, B. A. Sava, L. Boroica, K. Pyrtsak, A. Prisacaru, Z. Danitsa, I. Feraru, and D. Ursu. Features of the Mechanical Properties of Phosphate Glasses Doped with Rare Eart Element sunder Indentation. Surface engineering and applied electrochemistry. Vol. 48, No.4, 2012, pg.365-374. ISSN 1068-3755
  • Д. З. Грабко, О.А. Шикимака, М. Елиша, Б. Сава, Л. Боройка, Е. Харя, К. Пырцак, А. Присакару, И. Ферару, Д. Урсу. Морфология поверхности и прочностные свойства стеклообразных пленок SiO2-P2O5-Nd2O3. Электронная обработка материалов. Том 48, Номер 5, 2012. Стр. 63-73.ISSN 0013-5739
  • C. Pyrtsac.Hardness of Cu/LiF composite structure under dynamical indentation. 6th International conference on materials science and condesed mater physics, Chisinau, Moldova, September 11-14, 2012. Pg. 231.
  • D. Grabco, O. Shikimaka, M. Elisa, B. Sava, L. Boroica, E. Harea, C. Pyrtsac, A. Prisacaru, Z. Danitsa, I. Feraru, D. Ursu. Surface morphology and strength behaviour of vitreous films doped by neodymium. 6th International conference on materials science and condesed mater physics, Chisinau, Moldova, September 11-14, 2012. Pg. 134.

Lucrări didactice

  • S. Rusu, P. Bardeţchi, V. Chistol, C. Pîrţac. Electromagnetism. Oscilaţii şi unde. Îndrumar de laborator la fizică. UTM, Chişinău, 2012. Coli de tipar-6,0.
  • A. Rusu, S. Rusu, C. Pîrţac.Lucrări de laborator la mecanică asistate de calculator. Îndrumar de laborator la fizică. UTM, Chişinău, 2012. Coli de tipar-5,0.