Căutare pe site

Alexandru Rusu

Alexandru Rusu Activează din 1975, mai întâi la catedra de matematică, apoi din 1977 până în prezent – la catedra de Fizică.

S-a născut la 4 februarie 1949 în satul Cuşmirca r. Şoldăneşti. În anul 1966 a absolvit şcoala medie din satul natal, iar în 1972 – Universitatea de stat din Chişinău la specialitatea „Fizica teoretică”. Doctorand la Institutul de Fizică Aplicată a AŞ din Moldova în aa. 1975-1979. Doctor în ştiinţe fizico-matematice – 1980. Tema tezei de doctor: "Efecte cinetice în sisteme de purtători de sarcină, excitoni şi biexcitoni de înaltă densitate în semiconductoare". La UTM activează din anul 1975 (în anii 1975 - 1977 - asistent la catedra de matematică, iar din 1977 - asistent, lector superior, conferenţiar, prodecan FIMET, şef al catedrei din 2009 - la catedra de Fizică). Publicaţii – 92, manuale, compendii – 6. Stagii: Universitatea de Stat din Sankt - Petersburg, AŞ din Moldova. În perioada 1986 – 1989 a lucrat ca profesor de Fizică la Institutul tehnic militar din Havana, Republica Cuba. În perioada 1998 - 1999 a deţinut postul de viceministru al transporturilor şi comunicaţiilor.

Interesele din ultima perioadă sunt legate de aplicarea tehnologiilor informaţionale în experimentul fizic didactic, atât din ciclul preuniversitar, cât şi cel universitar. În acest domeniu:

Pe parcursul anilor a publicat 110 de lucrări ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice.