Denumirea tezei Titlul științific Autorul Anul susținerii tezei Instituția în care a fost susținută teza Conducătorul științific
Procese fizice in heterojoncţiuni izotipice As2S3 – Ge sticlos / monocristal de siliciu Dr. Colomeico Eduard 1985 Institutul de fizică aplicată a A. Ş. a RM, Chişinău Dumitru Ţiuleanu
Particularităţile proprietăţilor fizico-chimice şi optice ale aliajelor As-S-Ge la tranziţiile topologice ale structurii Dr. Gumeniuc Natalia 1994 Institutul de fizică aplicată a A. Ş. a RM, Chişinău Dumitru Ţiuleanu
Absorbţia optică la tranziţii topologice şi piezodicroismul în sticlele semiconductoare As – S – Ge Dr. Marian Svetlana 1998 Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău Dumitru Ţiuleanu
Detectarea gazelor cu traductoare in baza materialelor calcogenice Dr. Miron Valeriu 2002 Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău Dumitru Ţiuleanu
Fenomenul de comutare cu memorie în structuri cu calcogenizi superionici Ag – (As – S – Ge) Dr. Ion Stratan 2011 Institutul de fizică aplicată a A. Ş. a RM, Chişinău Dumitru Ţiuleanu